Đề xuất người có tài năng được vay tiền mua nhà trả góp với lãi suất ưu đãi

Bộ Nội vụ đề xuất người có tài năng được ưu tiên thuê nhà ở công vụ hoặc vay tiền mua nhà ở trả góp với lãi suất ưu đãi theo bảo lãnh của cơ quan, tổ chức.

Đây là một trong những nội dung được đề cập trong dự thảo Nghị định quy định chính sách thu hút và trọng dụng người có tài năng vào cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo Bộ Nội vụ, chính sách trọng dụng người có tài năng là công chức, viên chức, người lao động gồm: chính sách về môi trường làm việc, trang thiết bị làm việc; chính sách về quy hoạch, bổ nhiệm; chính sách về tiền lương, chế độ phúc lợi; chính sách về tôn vinh, khen thưởng; các chế độ ưu đãi khác theo quy định của từng bộ, ngành, địa phương.

Trọng dụng người có tài năng
Thu hút, trọng dụng và đãi ngộ nhân tài là vấn đề có ý nghĩa rất quan trọng

Đối với chính sách về tiền lương, chế độ phúc lợi, dự thảo Nghị định nêu rõ, hằng tháng, người có tài năng được hưởng một khoản tiền khuyến khích bằng 100% mức lương hiện hưởng.

Khoản tiền khuyến khích không dùng để tính đóng hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Khoản tiền này được xác định trong dự toán kinh phí chi thường xuyên và được phân bổ cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, người có tài năng được ưu tiên xét nâng bậc lương trước thời hạn (nếu có) hoặc xét nâng ngạch công chức, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức không yêu cầu về thời gian giữ ngạch, hạng chức danh nếu có thành tích đặc biệt xuất sắc trong hoạt động công vụ, hoạt động nghề nghiệp hoặc được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 03 năm liên tiếp kể từ ngày có quyết định tuyển dụng.

Đáng chú ý, người có tài năng được ưu tiên thuê nhà ở công vụ hoặc vay tiền mua nhà ở trả góp theo bảo lãnh của cơ quan, tổ chức từ Ngân hàng Chính sách xã hội với lãi suất ưu đãi theo quy định của Chính phủ. Đây là nội dung được nhiều người đặc biệt quan tâm.

Trọng dụng người có tài năng
TS. Dương Nguyễn Hồng Nhung trở về Việt Nam để phát triển nông nghiệp bền vững sau nhiều năm học tập và làm việc tại Mỹ

Trong trường hợp người có tài năng được cử đi đào tạo, bồi dưỡng, các chế độ sẽ được giữ nguyên. Trường hợp địa điểm học tập không ở địa phương nơi công tác thì được hưởng các chế độ như đối với người được cử đi công tác.

Trong trường hợp người có tài năng được cơ quan có thẩm quyền luân chuyển, biệt phái đến nhận nhiệm vụ ở địa bàn khó khăn, nhóm đối tượng này sẽ được hỗ trợ về nhà ở, điều kiện sinh hoạt để ổn định công tác và vẫn tiếp tục được hưởng các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là người có tài năng. Khi hết thời hạn luân chuyển, biệt phái, nếu hoàn thành nhiệm vụ, cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức người lao động có trách nhiệm bố trí trở lại vị trí công tác trước đây hoặc bố trí vào các vị trí khác cao hơn phù hợp với tài năng, chuyên môn nghiệp vụ.

Khi người có tài năng đến tuổi được hưởng chế độ hưu trí, nếu có đủ sức khỏe, tự nguyện tiếp tục làm việc và cơ quan, đơn vị có nhu cầu thì người đứng đầu cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức xem xét, quyết định kéo dài thời gian làm việc và được giữ nguyên chức vụ, chức danh cán bộ, công chức, viên chức đang đảm nhận, nhưng không quá 5 năm.

Ngọc Châm