EVNGENCO1: Chuyển đổi số để trở thành doanh nghiệp phát điện hàng đầu khu vực

Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) đang hướng tới mục tiêu trở thành một trong những tổng công ty phát điện hàng đầu khu vực. Để thực hiện được mục tiêu này EVNGENCO1 đã đang và sẽ triển khai các giải pháp gì? Phóng viên có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hữu Thịnh - Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc EVNGENCO1.
Ông Nguyễn Hữu Thịnh - Tổng giám đốc EVNGENCO1

Ông Nguyễn Hữu Thịnh - Tổng giám đốc EVNGENCO1

PV: Ông có thể khái quát những thành quả nổi bật nhất mà EVNGENCO1 đã đạt được đến thời điểm này sau 1 năm thực hiện chuyển đổi số?

Ông Nguyễn Hữu Thịnh: Với việc tiếp cận với chuyển đổi số một cách nghiêm túc, thực chất, trong năm 2021, công tác chuyển đổi số của EVNGENCO1 đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ. Đầu tiên có thể kể đến những sản phẩm/giải pháp chuyển đổi số bắt đầu được đưa vào ứng dụng trong hoạt động quản trị, điều hành sản xuất kinh doanh của Tổng công ty/các đơn vị thành viên và những hiệu quả trực tiếp mà chuyển đổi số đem lại.

Cụ thể, tổng công ty đã hoàn thành nhiệm vụ hoàn thiện cơ sở dữ liệu của hệ thống phần mềm PMIS, số hoá các quy trình vận hành thiết bị, từng bước tạo ra 1 hệ thống cơ sở dữ liệu đồng nhất, được lưu trữ, quản lý khoa học và phù hợp để có thể khai thác cho nhiều chức năng khác nhau như sửa chữa-bảo dưỡng theo RCM, cung cấp thông tin vận hành, quản lý vật tư thiết bị xuất/nhập kho bằng QR code... Đồng thời, cơ sở dữ liệu này cũng tạo nền tảng để EVNGENCO1 áp dụng các giải pháp bảo dưỡng- sửa chữa, điều tra sự cố thiết bị, quản lý/vận hành tiên tiến hơn trong tương lai gần.

Triển khai được một số ứng dụng chuyển đổi số như D-Office đến các đơn vị trực thuộc, triển khai được bước đầu hệ thống EVNGENCO1 Portal cho phép tin học hoá các tiện ích văn phòng (đăng ký nghỉ phép, văn phòng phẩm, đăng ký xe...), hoàn thành việc xây dựng phần mềm quản lý giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh tại EVNGENCO1 trên nền tảng di động (App EVNGENCO1), ứng dụng Quản lý điều độ tàu và tự động lập kế hoạch điều độ tàu (tại Trung tâm Điện lực Duyên Hải)...

Các ứng dụng này khi được triển khai đều đem lại hiệu quả rất tốt trong hoạt động của tổng công ty, mang đến trải nghiệm tốt hơn cho người lao động tổng công ty trong khi thực hiện các nhiệm vụ của mình.

Ngoài những hiệu quả trực tiếp nêu trên, việc triển khai chuyển đổi số trong năm 2021 còn đem lại các giá trị gián tiếp không kém phần quan trọng, góp phần đưa EVNGENCO1 đi xa hơn, dài hơn nữa trên con đường phát triển của mình. Cụ thể, tổng công ty bắt đầu thay đổi nhận thức, quan tâm hơn đến việc đầu tư chuyên sâu một cách có hiệu quả cho hạ tầng công nghệ thông tin, công nghệ số. Khơi dậy tinh thần thi đua của các đơn vị trong tổng công ty, giữa các cá nhân trong cùng 1 đơn vị trong công tác chuyển đổi số/ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Cải thiện phong cách, tác phong làm việc của cán bộ công nhân viên theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp.

PV: Là đơn vị quản lý vận hành nhiều nhà máy nguồn điện khác nhau trải dài trên cả nước, điều này gây thách thức như thế nào cho EVNGENCO1 trong chuyển đổi số?

Ông Nguyễn Hữu Thịnh: Với đặc thù của một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất điện có nhiều đơn vị thành viên đóng quân trên địa bàn khác nhau, việc triển khai công tác chuyển đổi số của EVNGENCO1 không thể tránh khỏi các khó khăn, thách thức.

Một số khó khăn, thách thức lớn nhất có thể kể đến như: Văn hóa vùng miền khác nhau đối với lực lượng lao động tại các đơn vị. Quá trình xây dựng và phát triển của các nhà máy khác nhau, có nhà máy mới, công nghệ hiện đại, lực lượng lao động trẻ nhưng cũng có những nhà máy cũ, đã hoạt động hơn 60 năm...

Cùng với đó, lãnh đạo tổng công ty luôn trăn trở, với hạ tầng về thiết bị (nhất là hạ tầng về CNTT còn khiêm tốn) và con người hiện có, mô hình chuyển đổi số nào là phù hợp? Có nên áp dụng từ tổng công ty xuống, từ các đơn vị lên hay kết hợp cả hai? Việc thống nhất áp dụng một công nghệ số vào các hoạt động sản xuất kinh doanh của tổng công ty trong điều kiện các đơn vị đang áp dụng sẵn các công nghệ khác nhau.

Trước những vấn đề đặt ra như trên, trên cơ sở xác định được hiện trạng của mình, đánh giá được nhu cầu chuyển đổi số là cấp bách nhưng phải đảm bảo yếu tố hiệu quả, thực chất, ban lãnh đạo tổng công ty đã thống nhất xác định mô hình triển khai sẽ theo hướng tập trung từ cơ quan tổng công ty, sau khi triển khai thành công sẽ nhân rộng ra cho các đơn vị. Tổng công ty cũng đề ra được các giải pháp huy động được nguồn nhân lực chất lượng cao tại các đơn vị nhằm hỗ trợ cho quá trình triển khai chung của tổng công ty (như biệt phái, lập tổ công tác...).

Riêng đối với việc thống nhất công nghệ áp dụng, EVNGENCO1 sẽ tiếp tục nghiên cứu, tham khảo thêm ý kiến của các đối tác có kinh nghiệm để triển khai các bước tiếp theo. Mục tiêu cuối cùng là quản lý thống nhất chung mọi công nghệ cốt lõi trong tổng công ty.

EVNGENCO1 ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược về chuyển đổi số với Tập đoàn FPT

EVNGENCO1 ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược về chuyển đổi số với

Tập đoàn FPT

PV: Xin ông cho biết lộ trình và những bước đi tiếp theo của Tổng công ty Phát điện 1 trong thực hiện chuyển đổi số là gì?

Ông Nguyễn Hữu Thịnh: Năm 2021, ngay sau khi Đề án chuyển đổi số của Tập đoàn Điện lực Việt Nam/Tổng công ty Phát điện 1 được ban hành, EVNGENCO1 đã lập kế hoạch và bắt tay vào thực hiện ngay những giải pháp chuyển đổi số có tính khả thi và có hiệu quả thiết thực với tổng công ty.

Tuy nhiên, EVNGENCO1 cũng tự nhận thức được những điểm yếu của mình trong lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ này, do đó, để đi được xa, được dài hơn trên con đường phát triển của mình, EVNGENCO1 rất cần hợp tác cùng những đối tác có kinh nghiệm để hỗ trợ, tư vấn giúp cho EVNGENCO1 trong lĩnh vực chuyển đổi số. Sau khi tìm hiểu, chúng tôi nhận thấy Tập đoàn FPT là đối tác hoàn toàn phù hợp. Do đó, EVNGENCO1 và FPT đã cùng nhau ký một thoả thuận hợp tác chiến lược về Chuyển đổi số trong tháng 12/2021.

Theo nội dung thảo thuận, FPT đang hỗ trợ EVNGENCO1 xây dựng lộ trình chuyển đổi số và lộ trình hiện đại hóa hạ tầng công nghệ thông tin, bảo mật IT, OT của EVNGENCO1 giai đoạn 2022-2025, định hướng tới 2030.

Lộ trình chuyển đổi số này được xây dựng đồng bộ với chiến lược sản xuất kinh doanh tổng thể của tổng công ty, tập trung vào 04 mục tiêu trọng tâm: Vận hành nhà máy điện; tối ưu hóa công tác quản lý tài sản; nâng cao năng lực quản trị điều hành, và phát triển năng lực của lực lượng lao động số.

Chúng tôi cũng đang bám sát quá trình triển khai của FPT để cùng thống nhất cho ra một lộ trình phù hợp và khả thi nhất với EVNGENCO1 trong tương lai.

PV: Trong việc thực hiện lộ trình này, EVNGENCO1 mong muốn nhận được sự hỗ trợ gì từ Tập đoàn, các đơn vị liên quan thưa ông?

Ông Nguyễn Hữu Thịnh: Là một đơn vị thành viên trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam, trong thời gian qua, tổng công ty luôn nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ của các Tập đoàn, của Ban Viễn thông và CNTT Tập đoàn và của Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin (EVNICT), nhờ đó EVNGENCO1 đã đạt được những kết quả nổi bật trong chuyển đổi số.

Trong thời gian tới, để công tác chuyển đổi số của EVNGENCO1 nói riêng và toàn EVN được hiệu quả, đồng bộ trong toàn Tập đoàn, EVNGENCO1 mong muốn EVN có định hướng phát triển trong dài hạn các phần mềm dùng chung trong EVN để các tổng công ty có kế hoạch chủ động khai thác dữ liệu hoặc phát triển thêm ứng dụng khai thác dữ liệu phù hợp với nhu cầu của riêng mình; có chính sách, hướng dẫn để các tổng công ty chủ động đầu tư, xây dựng các sản phẩm công nghệ thông tin từ bên thứ 3.

PV: Xin cảm ơn ông!

PV