EVNGENCO1 vượt kế hoạch sản lượng điện tháng 2/2022

Nhờ hoàn thành tích nước đến mực nước dâng bình thường vào cuối năm 2021 và lưu lượng nước về các hồ chứa duy trì tốt trong đầu năm 2022, các nhà máy thuỷ điện của Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) đã phát vượt kế hoạch.

Bên cạnh hoạt động hiệu quả của các nhà máy thuỷ điện, công tác sửa chữa bảo dưỡng của EVNGENCO1 đạt và vượt tiến độ được giao, các tổ máy vận hành ổn định, tình hình phụ tải điện bắt đầu phục hồi do chính sách thích ứng linh hoạt của Chính phủ được áp dụng trên phạm vi cả nước... đã góp phần đưa tổng sản lượng điện EVNGENCO1 sản xuất được trong tháng 02/2022 là 2.342 triệu kWh, đạt 112,5% kế hoạch được giao.

Ông Nguyễn Hữu Thịnh - Tổng giám đốc chủ trì cuộc họp giao ban tháng 3/2022 của EVNGENCO1
Ông Nguyễn Hữu Thịnh - Tổng giám đốc chủ trì cuộc họp giao ban tháng 3/2022 của EVNGENCO1

Luỹ kế 02 tháng đầu năm 2022, tổng sản lượng điện EVNGENCO1 sản xuất được là 4.822 triệu kWh, đạt 16% kế hoạch năm. Đó là những kết quả đáng khích lệ được ông Nguyễn Hữu Thịnh - Tổng giám đốc EVNGENCO1 nhấn mạnh trong cuộc họp giao ban tháng 3 vừa diễn ra vào ngày 07/3/2022.

Công tác cung ứng than trong 02 tháng đầu năm gặp một số khó khăn, phần lớn do giá than tăng cao. Tổng công ty đã làm việc với các nhà cung cấp than lớn để tìm giải pháp bổ sung nguồn than nhằm đảm bảo đủ than cho vận hành và bám sát tình hình thực tế để xây dựng phương án vận hành phù hợp.

Về đầu tư xây dựng (ĐTXD), giá trị khối lượng thực hiện tháng 02/2022 của EVNGENCO1 là trên 1.757 tỷ đồng, luỹ kế 02 tháng đầu năm 2022 là trên 3.205 tỷ đồng và giá trị giải ngân đạt trên 3.206 tỷ đồng (do có giải ngân cho khối lượng thực hiện của năm trước). Các dự án ĐTXD đang được Tổng công ty triển khai theo tiến độ được giao. Công tác quyết toán cũng đáp ứng yêu cầu đề ra.

Về công tác chuyển đổi số, EVNGENCO1 đã ban hành Kế hoạch chuyển đổi số năm 2022 theo Quyết định số 32/QĐ-HĐTV ngày 25/02/2022. Tổng công ty đã và đang phối hợp chặt chẽ với FPT để xây dựng lộ trình chuyển đổi số, lộ trình hiện đại hoá hạ tầng công nghệ thông tin, bảo mật IT, OT giai đoạn 2022 – 2025, định hướng đến năm 2030.

Về công tác cổ phần hóa, EVNGENCO1 đang bám sát hướng dẫn chỉ đạo của các cơ quan có thẩm quyền đối với việc chuyển giao Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 Mở rộng từ EVN về EVNGENCO1. Hiện các Bộ liên quan đều đã có ý kiến cơ bản thống nhất đề xuất chuyển giao. 

Công tác an sinh xã hội tiếp tục được Tổng công ty quan tâm thực hiện, trọng tâm là các hoạt động trong khuôn khổ Tháng tri ân khách hàng của EVN nhằm góp phần hỗ trợ người dân đón Tết Nhâm Dần đủ đầy, đầm ấm. EVNGENCO1 và các đơn vị đã trao tổng cộng hơn 1.000 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại nhiều địa phương.

Bên cạnh đó, hưởng ứng Tết trồng cây năm 2022, các đơn vị trong Tổng công ty đã phát động trồng hơn 5.000 cây xanh trong khu vực các nhà máy. Công ty Thuỷ điện Sông Tranh tiếp tục duy trì hoạt động thả cá thường niên để góp phần tái tạo nguồn thuỷ sản và bảo vệ môi trường khu vực lòng hồ thuỷ điện.

Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 được EVNGENCO1 tiếp tục thực hiện nghiêm, đồng thời đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh trong tình hình mới. 

Ông Nguyễn Tiến Khoa - Chủ tịch Hội đồng thành viên nhấn mạnh nhiệm vụ phải đảm bảo nguồn cung ứng than để hoàn thành sản lượng điện được giao 2.916,5 triệu kWh. Công tác sửa chữa bảo dưỡng và cung ứng nhiên liệu đảm bảo vận hành các tổ máy phát điện an toàn, ổn định, đáp ứng yêu cầu huy động của Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia. Các nhà máy thủy điện vận hành đảm bảo tuân thủ quy định, chuẩn bị tốt cho mùa khô năm 2022. 

Về ĐTXD, EVNGENCO1 đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án đã đề ra và triển khai công tác chuẩn bị đầu tư theo kế hoạch.

Kế hoạch chuyển đổi số năm 2022 sẽ được EVNGENCO1 giao nhiệm vụ cụ thể đến từng đơn vị, trong đó trọng tâm là triển khai Đề án trang bị hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số, cũng như xây dựng lộ trình chuyển đổi số giai đoạn 2022 – 2025, định hướng đến năm 2030.

Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tiếp tục được nghiêm túc thực hiện theo các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế và địa phương về việc thích ứng linh hoạt, an toàn và hiệu quả để duy trì bền vững và ổn định hoạt động sản xuất trong toàn Tổng công ty.

Thu Hà