EVNNPC thăng hạng tín nhiệm lên mức “BB+” với triển vọng ổn định

Lần đầu tiên Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) được Tổ chức Xếp hạng tín nhiệm uy tín thế giới Fitch Ratings xếp hạng tín nhiệm ở mức BB+, triển vọng “Ổn định”.

Tổ chức Xếp hạng tín nhiệm uy tín thế giới Fitch Ratings vừa nâng xếp hạng tín nhiệm cho Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) năm 2023 lên mức BB+, triển vọng “Ổn định”.

EVNNPC tín nhiệm
Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) được xếp hạng tín nhiệm năm 2023 ở mức BB+, triển vọng “Ổn định”.

Dựa trên các thông tin thu thập và các phân tích dự đoán, Fitch Ratings đã chính thức thông báo EVNNPC đạt kết quả đánh giá xếp hạng tín nhiệm phát hành nợ ngoại tệ dài hạn (IDR) ở mức ‘BB+’, triển vọng “Ổn định”. Hồ sơ tín dụng độc lập của EVNNPC được đánh giá ở mức 'BB+', ngang với hồ sơ tín dụng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và hệ số tín nhiệm quốc gia của Việt Nam (BB+/Ổn định).

Theo Fitch Ratings, mức đánh giá của EVNNPC được cân nhắc tương đương với mức đánh giá của công ty mẹ là EVN, do EVN là công ty nhà nước sở hữu 100% EVNNPC và dự trên mực độ khuyến khích hỗ trợ cao phù hợp với tiêu chí đánh giá liên kết công ty mẹ và công ty con của Fitch.

Xếp hạng “BB+” cho thấy sự nỗ lực rất lớn của EVNNPC trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là trong bối cảnh năm 2023, Tổng công ty nói riêng, EVN nói chung gặp rất nhiều khó khăn, thách thức trong cân đối tài chính.

EVNNPC
Xếp hạng “BB+” cho thấy sự nỗ lực rất lớn của EVNNPC trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Fitch Ratings cũng khẳng định, hồ sơ tài chính độc lập của EVNNPC tốt hơn so với mức đánh giá xếp hạng tín nhiệm và có độ rủi ro thấp, tỷ lệ thu hồi nợ đạt 100%; lợi thế do khách hàng đa dạng và ổn định, trong đó có 20 khách hàng lớn nhất đóng góp khoảng 10% tổng doanh thu.

Cũng theo Fitch Ratings, tiềm năng phát triển mạnh mẽ của Việt Nam với kỳ vọng tăng trưởng GDP mạnh mẽ ở mức 6,3% - 6,5% trong giai đoạn 2025-2026 sẽ thúc đẩy nhu cầu điện năng và gia tăng doanh thu cho EVNNPC.

điện lực miền Bắc
Tổng công ty Điện lực miền Bắc nhiều năm liền là đơn vị có tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm cao nhất trong toàn EVN.

EVNNPC là một trong 5 Tổng công ty phân phối điện trực thuộc EVN, có nhiệm vụ quản lý vận hành, kinh doanh bán điện trên địa bàn 27 tỉnh/thành phố miền Bắc.

Tổng công ty Điện lực miền Bắc nhiều năm liền là đơn vị có tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm cao nhất trong toàn EVN. Chính vì vậy, nhu cầu đầu tư các dự án điện nhằm đáp ứng kịp thời sự tăng trưởng của phụ tải là rất lớn.

Việc đánh giá tín nhiệm và xếp hạng của Fitch Ratings ở mức BB+ với Triển vọng ổn định sẽ góp phần quan trọng giúp EVNNPC có thể sớm thu xếp vốn đầu tư nước ngoài; hướng tới việc tự chủ hoàn toàn trong việc huy động vốn, nhằm triển khai các dự án điện trong tương lai.

Trước đó, vào năm 2020 EVNNPC lần đầu được Fitch Ratings đánh giá xếp hạng tín nhiệm đạt mức BB/ Ổn định; hai năm tiếp theo 2021 và 2022, EVNNPC được đánh giá ở mức “BB”- Triển vọng Tích cực. Năm 2023, năm đầu tiên EVNNPC được Fitch Ratings nâng xếp hạng tín nhiệm lên mức BB+, triển vọng “Ổn định”.

Lê Hoa