[Inforgraphic] Ngành Dệt may tận dụng tốt các hiệp định thương mại tự do

Trong giai đoạn 2016 – 2020, ngành Dệt may nước ta đã phát triển vượt bậc nhờ tận dụng tốt các Hiệp định thương mại tự do đã ký kết. Kim ngạch xuất khẩu dệt may tăng nhanh qua các năm, bảo đảm việc làm, thu nhập ổn định cho hàng triệu người lao động; đồng thời, đưa Việt Nam trở thành nước xuất khẩu hàng dệt may lớn thứ 3 thế giới.