Kiểm tra, giám sát công tác quản lý vốn tại EVNGENCO2

Ngày 06/10/2022, tại thành phố Cần Thơ, ông Nguyễn Xuân Nam – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cùng đoàn công tác, các Ban chức năng EVN đã đến kiểm tra, giám sát công tác quản lý vốn của Người đại diện phần vốn EVN tại Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2).

Đại diện EVNGENCO2 tiếp và làm việc cùng Đoàn công tác là ông Trần Phú Thái – Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT), ông Nguyễn Đình Hải – Thành viên HĐQT, các Phó Tổng Giám đốc, Ban chức năng EVNGENCO2 và sự tham dự trực tuyến của đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ.

Tại buổi làm việc EVNGENCO2 cho biết năm 2021, Người đại diện phần vốn của EVN tại Tổng Công ty thông qua HĐQT đã quản lý tốt phần vốn góp của EVN tại Công ty mẹ và tại các công ty cổ phần đúng các quy định từ việc theo dõi thường xuyên tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, đến chỉ đạo kịp thời những vấn đề quan trọng, phát sinh tại các công ty cổ phần đảm bảo hoàn thành kế hoạch và bảo toàn vốn góp.

Về tình hình sản xuất kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm 2022, tổng sản lượng điện sản xuất lũy kế toàn EVNGENCO2 thực hiện được 12.236,84 triệu kWh, đạt 105,84% kế hoạch 09 tháng, đạt 77,04% kế hoạch năm, tăng 9,97% so với cùng kỳ 2021.

Hình ảnh tại buổi làm việc
Phát biểu chỉ đạo, ông Nguyễn Xuân Nam – Phó Tổng Giám đốc EVN đánh giá cao những kết quả mà EVNGENCO2 đã đạt được trong năm 2021 và 9 tháng đầu năm 2022.

Ông Nam đồng thời yêu cầu Tổng công ty cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, xây dựng kế hoạch phát triển dài hạn; Phối hợp Ban Kỹ thuật sản xuất EVN, Trung tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia xây dựng quy trình vận hành hồ chứa, liên hồ chứa nhằm điều tiết nước, điều tiết lũ hợp lý và phù hợp với yêu cầu các địa phương; Các nhà máy Nhiệt điện luôn phải đảm bảo đủ nguồn nhiên liệu và các quy định về môi trường; Chú trọng công tác sửa chữa lớn, bảo dưỡng thiết bị, đảm bảo vận hành sẵn sàng các tổ máy…

Về việc đầu tư các dự án, EVNGENCO2 cần cân nhắc, tính toán để đầu tư hiệu quả và đúng quy định pháp luật; Quản lý hiệu quả tồn kho vật tư; Thu hồi vốn, nợ khó đòi; Hoàn tất quyết toán cổ phần hóa; Chăm sóc người lao động thông qua việc đào tạo, quy hoạch, bồi dưỡng, chăm lo sức khỏe, đời sống…

Ông Trần Phú Thái phát biểu tiếp thu ý kiến từ EVN
Thay mặt nhóm Người đại diện của EVN tại EVNGENCO2, ông Trần Phú Thái – Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Phát điện 2 nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Tổng Giám đốc EVN và góp ý từ các Ban chức năng EVN.

Ngay sau chương trình làm việc HĐQT EVNGENCO2 sẽ tập trung chỉ đạo các Đơn vị thành viên, các Ban chức năng nhanh chóng khắc phục những tồn tại mà Đoàn công tác đã chỉ ra, báo cáo kết quả thực hiện về Tập đoàn trong thời gian sớm nhất.

Theo EVNGENCO2, chương trình kiểm tra, giám sát công tác quản lý vốn của Người đại diện phần vốn EVN tại Tổng công ty và một số đơn vị trực thuộc đã diễn ra từ ngày 09/9/2022.

Pvi, GENCO2