Ký kết hợp tác xây dựng Sàn Giao dịch thịt heo tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 14/08/2023, lễ ký kết hợp tác xây dựng Sàn Giao dịch thịt heo tại Thành phố Hồ Chí Minh giữa Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Thị trường tiêu thụ lớn nhất cả nước

Hiện nay, Thành phố Hồ Chí Minh đang là thị trường tiêu thụ thịt heo lớn nhất cả nước. Mỗi ngày, người dân Thành phố tiêu thụ khoảng 9.000 con heo trong những ngày thường và khoảng 10.000 con heo trong hai ngày cuối tuần. Thị trường thịt heo Thành phố Hồ Chí Minh có quy mô đạt gần 20.000 tỷ đồng mỗi năm. Tuy nhiên, thương lái chiếm đến 85% giao dịch và đóng vai trò chi phối giá cả trên thị trường. Người chăn nuôi và người tiêu dùng luôn ở thế bị động.

Hơn nữa, thị trường vẫn có nhiều hạn chế như sản phẩm không đồng bộ về chất lượng, quy cách, tiêu chuẩn; còn tình trạng giết mổ còn thủ công, không đảm bảo vệ sinh dịch tễ, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Lễ ký kết hợp tác
Lễ ký kết hợp tác xây dựng Sàn Giao dịch thịt heo 

Ngày 14/8/2023, tại Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ Hợp tác xây dựng Sàn Giao dịch thịt heo Thành phố Hồ Chí Minh giữa ba bên: MXV, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh. Ba bên nhất trí hợp tác trong việc: Nghiên cứu xây dựng và vận hành Sàn Giao dịch thịt heo tại Thành phố Hồ Chí Minh theo hình thức Hợp đồng giao dịch giao ngay và Hợp đồng giao dịch kỳ hạn đối với sản phẩm thịt heo. Thành lập và phát triển Sàn Giao dịch thịt heo trên cơ sở hạ tầng của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, bao gồm nhưng không giới hạn: (i) Hệ thống giao dịch; (ii) Hệ thống thanh toán; (iii) Trung tâm thanh toán bù trừ; (iv) Trung tâm giao nhận hàng hóa, (v) Cung cấp thông tin thị trường, (vi) Giao dịch các loại hợp đồng theo tiêu chuẩn quốc tế

Áp dụng mô hình hiện đại trên thế giới

Theo nội dung hợp tác, các bên sẽ nghiên cứu xây dựng và vận hành Sàn Giao dịch thịt heo tại ngày 14/8/2023 theo hình thức Hợp đồng giao dịch giao ngay và Hợp đồng giao dịch kỳ hạn đối với sản phẩm thịt heo. 

Sàn sẽ được thành lập và phát triển trên cơ sở hạ tầng của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), bao gồm nhưng không giới hạn: hệ thống giao dịch; hệ thống thanh toán; trung tâm thanh toán bù trừ; trung tâm giao nhận hàng hóa; cung cấp thông tin thị trường và giao dịch các loại hợp đồng theo tiêu chuẩn quốc tế.

Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Phó Tổng Giám đốc MXV cho biết: “So với phương thức kinh doanh truyền thống,  sẽ khác biệt ở mô hình tổ chức, cách vận hành và hạ tầng công nghệ hiện đại được áp dụng vào giao dịch. Đây là những kinh nghiệm đã được đúc rút từ các thị trường thịt heo lớn nhất trên thế giới”.

Kế hoạch sẽ được triển khai lần lượt theo 3 giai đoạn: giao dịch chào giá song phương, giao dịch giao ngay tập trung và giao dịch kỳ hạn tập trung. Trong tất cả các giai đoạn, đều cần một đơn vị độc lập có vai trò truy xuất nguồn gốc, kiểm soát số lượng hàng, kiểm định chất lượng, đảm bảo hệ thống bảo quản và logistics hoạt động hiệu quả. 

Toàn cảnh lễ ký kết
Toàn cảnh lễ ký kết
Chung Thắng