Luật Điện lực (sửa đổi), Luật Hóa chất (sửa đổi) chốt lịch trình Quốc hội

Theo Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, Luật Điện lực (sửa đổi) và Luật Hóa chất (sửa đổi) sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2024) và thông qua tại Kỳ họp thứ 9 (tháng 5/2025).
Phiên biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024
Phiên biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024

Chiều 8/6, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024. Kết quả biểu quyết cho thấy, có 463/465 đại biểu tham gia tán thành với việc thông qua Nghị quyết (đạt tỷ lệ 95,07%).

Theo Nghị quyết vừa được thông qua, Quốc hội quyết định điều chỉnh chương trình năm 2024 theo hướng bổ sung 4 Luật và 1 Nghị quyết vào Chương trình. bao gồm: 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai; 

Luật Nhà ở; 

Luật Kinh doanh bất động sản; 

Luật Các tổ chức tín dụng; 

Nghị quyết của Quốc hội quy định về việc giảm thuế giá trị gia tăng. 

Những nội dung này dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua theo trình tự, thủ tục rút gọn tại đợt 2 Kỳ họp thứ 7, sẽ bắt đầu từ ngày 17/6 tới.

Lãnh đạo Quốc hội ấn nút biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024
Lãnh đạo Quốc hội ấn nút biểu quyết thông qua Nghị quyết

Tại Kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2024), các dự án luật dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến gồm Luật Công nghiệp công nghệ số; Luật Điện lực (sửa đổi).

Trường hợp dự án luật được Chính phủ chuẩn bị tốt, quá trình thảo luận tại Quốc hội đạt sự đồng thuận cao, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, phối hợp với Chính phủ trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 8 theo quy trình tại một kỳ họp với 6 Luật, bao gồm:

Luật Nhà giáo; 

Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp; 

Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi); 

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi); 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo. 

Trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua 2 dự án pháp lệnh, bao gồm: 

Pháp lệnh Chi phí tố tụng (điều chỉnh về chi phí tố tụng hình sự, chi phí tố tụng dân sự, chi phí tố tụng hành chính và chi phí tố tụng cho Hội thẩm); 

Pháp lệnh Quản lý, bảo vệ Khu Di tích Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (điều chỉnh công tác quản lý, bảo vệ Khu Di tích Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh với tính chất là công trình đặc biệt quan trọng về an ninh quốc gia, đồng thời là di tích lịch sử - văn hóa đặc biệt quan trọng trong Cụm di tích Lịch sử - Văn hóa Ba Đình).

Các ĐBQH ấn nút biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024
Các ĐBQH ấn nút biểu quyết thông qua Nghị quyết

Về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, dự kiến trình Quốc hội thông qua 12 luật, 1 nghị quyết tại Kỳ họp thứ 9 (tháng 5/2025), bao gồm:

Luật Chuyển đổi giới tính;

Luật Công nghiệp công nghệ số; 

Luật Điện lực (sửa đổi)

Luật Hóa chất (sửa đổi)

Luật Nhà giáo; 

Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp; 

Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi); 

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi); 

Luật Việc làm (sửa đổi); 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; 

Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2026, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 với tỷ lệ 95,07% ĐBQH tham gia tán thành.
Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 với tỷ lệ 95,07% ĐBQH tham gia tán thành

10 dự án luật dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 9 và trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 10 (tháng 10/2025) gồm: 

Luật Cấp, thoát nước; 

Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù; 

Luật Dẫn độ; 

Luật Đường sắt (sửa đổi); 

Luật Quản lý phát triển đô thị; 

Luật Tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc; 

Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi); 

Luật Tương trợ tư pháp về dân sự; 

Luật Tương trợ tư pháp về hình sự; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Quốc hội cũng giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với Chính phủ và các cơ quan có liên quan xem xét, quyết định bổ sung theo thẩm quyền các dự án trình Quốc hội cho ý kiến.

Thy Thảo