Ngân hàng Nhà nước đề nghị hỗ trợ thông quan lượng vàng nhập khẩu phục vụ đấu thầu

Bộ Tài chính được đề nghị hỗ trợ Ngân hàng Nhà nước trong việc thực hiện thủ tục thông quan lượng vàng nhập khẩu để chuẩn bị cho công tác đấu thầu vàng miếng sau 11 năm tạm ngưng.

Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng. 

Tại văn bản gửi Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước đề nghị phối hợp quản lý hoạt động kinh doanh vàng; thực hiện nhiệm vụ, giải pháp bình ổn và quản lý thị trường vàng được giao tại các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Vàng miếng SJC

Thủ tướng đã có chỉ đạo xử lý ngay tình trạng giá vàng trong nước và quốc tế chênh lệch ở mức cao

Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Tài chính yêu cầu các tổ chức kinh doanh mua, bán vàng, nhất là kinh doanh mua, bán vàng miếng thực hiện nghiêm việc áp dụng hóa đơn điện tử trong các giao dịch mua, bán vàng; xử lý nghiêm các doanh nghiệp không thực hiện đúng quy định này.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác giám sát, quản lý, điều hành thị trường vàng, nhất là việc cương quyết phải có hóa đơn điện tử trong việc thực hiện các giao dịch mua, bán vàng để nâng cao tính minh bạch, cải thiện hiệu quả giám sát, điều hành, bảo đảm thị trường vàng hoạt động an toàn, hiệu quả, công khai, minh bạch; xử lý thu hồi ngay giấy phép hoạt động đối với doanh nghiệp không thực hiện nghiêm quy định của pháp luật.

Vàng miếng SJC
Sau 11 năm tạm ngưng, Ngân hàng Nhà nước chuẩn bị tổ chức đấu thầu vàng miếng trở lại

Ngân hàng Nhà nước cũng đề nghị Bộ Tài chính tiếp tục cung cấp thông tin về các sự vụ, sự việc buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng qua biên giới để Ngân hàng Nhà nước kịp thời nắm bắt thông tin thị trường nhằm đưa ra phương án quản lý thị trường vàng hiệu quả.

Ngoài ra, Bộ Tài chính được đề nghị hỗ trợ Ngân hàng Nhà nước trong việc thực hiện thủ tục thông quan lượng vàng nhập khẩu phục vụ công tác đấu thầu.

Theo đại diện Ngân hàng Nhà nước, đơn vị này đang hoàn tất công tác chuẩn bị đấu thầu vàng miếng để tăng nguồn cung cho thị trường. Đây là lần đầu tiên sau 11 năm, Ngân hàng Nhà nước tổ chức đấu thầu vàng miếng.

Đến thời điểm này có khoảng 15 đơn vị đủ điều kiện tham gia đấu thầu vàng miếng. Loại vàng mang ra đấu thầu là vàng miếng SJC.

Ngọc Châm