Nhiệt điện Bà Rịa dự báo lợi nhuận quý cuối năm giảm 79%

Bước sang năm 2021, Nhiệt điện Bà Rịa lên kế hoạch sản xuất kinh doanh với các chỉ tiêu chính gồm sản lượng điện 892 triệu kWh, doanh thu 1.589 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 106 tỷ đồng và cổ tức 11%. Kế hoạch này không có nhiều sự thay đổi so với kế hoạch của năm 2020.

Công ty CP Nhiệt điện Bà Rịa (BTP) vừa công bố kế hoạch kinh doanh quý 4/2020 và năm 2021. Trong đó, BTP dự  kiến quý cuối năm đạt sản lượng sản xuất 204 triệu kWh, điện thương phẩm 198,4 triệu kWh. Tương ứng, tổng doanh thu 378 tỷ và lợi nhuận sau thuế 31,3 tỷ đồng; cùng giảm đến 59% và 79% so với thực hiện quý 4/2019.

9 tháng đầu năm, doanh thu Công ty giảm 37,6% xuống 601 tỷ đồng. Ngược lại, lãi sau thuế đạt 71 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, cả năm 2020 doanh nghiệp dự kiến doanh thu đạt 1.018 tỷ đồng, giảm 50%; lãi sau thuế 102 tỷ đồng, tăng 14% so với thực hiện năm 2019.

Bước sang năm 2021, BTP lên kế hoạch sản xuất kinh doanh với các chỉ tiêu chính gồm sản lượng điện 892 triệu kWh, doanh thu 1.589 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 106 tỷ đồng và cổ tức 11%. Kế hoạch này không có nhiều sự thay đổi so với kế hoạch của năm 2020.

Tờ trình

Công ty cũng thông qua kế hoạch mua sắm vật tư, tài sản... cũng như kế hoạch lựa thầu cho các gói thầu 2021. Chi tiết, danh mục dự kiến kế hoạch lựa thầu năm 2021 có giá trị kế hoạch là 222,672 tỷ đồng. Dự toán vật tư và dịch vụ khác gần 64 tỷ đồng. Cùng với đó, kế hoạch dự toán mua sắm tài sản phục vụ sản xuất điện và đầu tư dự án nguồn điện mới hơn 164,5 tỷ đồng.

Được biết, BTP tiền thân là Trạm phát điện Turbine khí Bà Rịa được thành lập trực thuộc Nhà máy điện Chợ Quán (Công ty Điện lực 2) gồm 2 tổ máy turbine F5. Hai tổ máy turbine khí F5 này lần lượt được vận hành phát điện vào tháng 5/1992 và tháng 8/1992. Tháng 10/1992, Trạm phát điện Turbine khí Bà Rịa được mở rộng và lắp thêm 2 tổ máy turbine khí F6 (công suất 37,5 MW/1 tổ). Ngày 24/12/1992, Trạm phát điện Turbine khí Bà Rịa được chuyển thành Nhà máy điện Bà Rịa trực thuộc Công ty Điện lực 2.

PV