Nhiệt điện Bà Rịa xây dựng “5s” tư tưởng thông, hành động đúng, hiệu quả cao

Nhận thức được tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty Cổ phần nhiệt điện Bà Rịa (BTP) đã từng bước xây dựng văn hóa doanh nghiệp trên cơ sở văn hóa chung của Tổng Công ty phát điện 3, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đặc trưng văn hóa đã hình thành trong quá trình phát triển của Công ty.

Lãnh đạo Công ty đã triển khai nhiều mảng công tác, chương trình đào tạo như: Chương trình đào tạo theo kế hoạch và tự đào tạo; đã xây dựng và ban hành bộ tài liệu Văn hóa trong Công ty, các quy định cụ thể trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Những hoạt động này đã tác động và làm thay đổi rất lớn đến nhận thức của các cán bộ quản lý và toàn thể nhân viên. Bên cạnh những quy tắc ứng xử hàng ngày đã trở thành nét đặc trưng trong văn hóa giao tiếp tại BTP.

Đơn vị cũng đang triển khai áp dụng các mô hình quản lý tiên tiến, đặc biệt là việc áp dụng mô hình 5S và ISO vào quản trị văn phòng, quản trị điều hành sản xuất kinh doanh đã tạo môi trường làm việc sạch sẽ, ngăn nắp, chỗ làm việc trở nên thuận tiện và an toàn. Tất cả các công việc được thực hiện xâu chuỗi lại theo quá trình và các dòng công việc để CBCNV thực hiện nhanh chóng và thành thạo; nâng cao ý thức kỷ luật trong doanh nghiệp, mọi người bên trong hay ở ngoài doanh nghiệp đều dễ dàng nhận thấy rõ kết quả, từ đó sẽ tạo dựng hình ảnh đẹp của doanh nghiệp trong lòng khách hàng và công chúng, CBCNV trong Công ty tự hào về nơi mình làm việc.

Việc triển khai thực hiện 5S tại Công ty nhằm tạo thành thói quen hàng ngày cho  tất cả CBCNV. Khi đến văn phòng làm việc, và trước khi ra về, mọi người trong BTP đều dành vài phút để sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng, vệ sinh sạch sẽ nơi làm việc.

Như vậy, có thể nói việc thực hiện 5S tại BTP bắt đầu đi vào tâm thức của mỗi CBCNV, trở thành thói quen hàng ngày và là nét đặc trưng trong văn hóa doanh nghiệp của BTP. Việc thực hiện 5S là hướng tới phục vụ con người,để nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng và hiệu quả sản xuất kinh doanh của BTP trong thời gian tới, góp phần nâng cao hình ảnh của Công ty nói riêng và ngành Điện nói chung đối với khách hàng cũng như tạo điều kiện vững chắc để BTP phát triển bền vững trong tương lai.   

Triển khai chương trình 5S tại công ty: Ý tưởng áp dụng công cụ cải tiến 5S đã được Lãnh đạo Công ty ấp ủ. Nhận thấy tính bức bách trong việc lựa chọn công cụ quản lý điều tiết ở tầm vi mô nhằm tạo ra môi trường làm việc ngăn nắp, khoa học và phát huy tính sáng tạo của cán bộ công nhân viên thì 5S là mục tiêu phải hướng đến. Được sự hỗ trợ của các chuyên gia tư vấn, Lãnh đạo Công ty đã tổ chức cho Cán bộ, nhân viên học tập “5S” với mục đích tiếp cận và đặt nền móng cho việc triển khai hệ thống 5S.

Kinh nghiệm từ chính đất nước Nhật Bản, quốc gia khởi xướng và truyền bá 5S đã chứng minh rằng: một số doanh nghiệp, tổ chức sau thời gian áp dụng 5S do chỉ chú trọng đến Sàng lọc - Sắp xếp - Sạch sẽ vào thởi gian đầu mà bỏ quên 2S còn lại là Săn sóc và Sẵn sàng nên chỉ một thời gian mọi thứ lại hoàn như cũ. Do vậy Kaizen/5S mà Công ty xây dựng cho đến giờ mới chỉ là khởi đầu cho một chặng đường dài về sau. Điều quan trọng và cần thiết lúc này là mỗi người hãy duy trì và thực hiện thói quen 5S theo đúng như khẩu hiều của Công ty là Kaizen/5S - Mọi người - Mọi ngày - Mọi nơi. Bởi lẽ sự hưởng ứng và tham gia của mọi người là nhân tố quyết định thành công.     

Lê Cao Thắng