Nhiệt điện Bà Rịa: Bắt nhịp công nghiệp 4.0 từ những việc nhỏ nhất

Thế giới đang trải qua cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, mỗi chính phủ trở thành chính phủ số, mỗi doanh nghiệp trở thành doanh nghiệp số... Không nằm ngoài xu hướng đó, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa cũng có những bước chuyển biến để phù hợp với thời đại số hóa.

Để “bắt nhịp” cùng cách mạng công nghiệp 4.0, Công ty đã cải tiến nâng cấp hệ thống điều hành các tổ máy. Trước đây màn hình HMI điều khiển các tổ máy và các hệ thống thiết bị phụ đang nằm phân tán tại tại 4 khu vực Nhà điều hành. Nay các màn hình HMI điều khiển đã được di dời về Phòng Điều hành Trung để tập trung công tác điều hành các tổ máy ở mức độ tự động cao, an toàn, hiệu quả, giúp giảm được nhân sự vận hành, tăng hiệu quả lao động cho Công ty

Bên cạnh đó, công ty cũng đã hoàn thành triển khai ứng dụng hệ thống phần mềm Quản lý kỹ thuật nguồn điện, lưới điện được Tập đoàn Điện lực Việt Nam đầu tư xây dựng với mục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác Quản lý kỹ thuật, giúp vận hành an toàn, tối ưu, tăng hiệu suất và giảm chi phí. Đồng thời việc triển khai hệ thống phần mềm một cách thống nhất, xuyên suốt tạo điều kiện tổng hợp, báo cáo thuận lợi và dễ dàng giữa các cấp quản lý.

Trước đây quy trình tiếp nhận yêu cầu sửa chữa từ Phân xưởng Vận hành đến tổ sửa chữa đều thực hiện thủ công, phải mất thời gian ít nhất cũng hết 30 phút sau bộ phận sửa chữa mới tiếp nhận thông tin để thực hiện công việc. Sau khi sử dụng phần mềm Quản lý kỹ thuật và Phòng kỹ thuật Công ty Nhiệt điện Bà Rịa đã có đổi mới sáng tạo đưa tiếp nhận thông tin sửa chữa vào phần mềm giúp thuận lợi và nhanh hơn trong việc tiếp nhận yêu cầu từ bộ phận này đến bộ phận khác.

Cụ thể khi phát hiện hư hỏng thiết bị, phân xưởng Vận hành nhập vào phần mềm QLKT, thay vì phải đợi nhận phiếu yêu cầu sửa chữa mới tiến hành công việc, giờ đây bộ phận sửa chữa đã chủ động trong công việc mà không cần tốn thêm khâu trung gian nào. Giải pháp số hóa đã giúp bộ phận sữa chữa rút ngắn thời gian tiếp nhận yêu cầu sửa chữa từ 30 phút xuống còn 1 phút.

Kết nối Tự động hóa trong sản xuất hướng đến một quy trình sản xuất nhanh hơn, linh hoạt hơn, hiệu quả cao hơn và giảm thiểu thời gian ngừng máy từ những công việc nhỏ nhất đã giúp Công ty tiết kiệm thời gian, nâng cao năng suất lao động qua đó tăng sản lượng điện, tối ưu hóa hệ thống. 

 

Ái Nhung