Hiệu quả công tác CP hóa, tái cơ cấu doanh nghiệp ở Công ty CP Nhiệt điện Bà Rịa (BTP)

Hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, hiệu quả và có lãi; bảo toàn và phát triển vốn của các cổ đông, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động là những kết quả mà Công ty CP Nhiệt điện Bà Rịa đạt được trong thời gian qua.

Chuyển mình sau cổ phần hóa và tái cơ cấu doanh nghiệp

Tái cơ cấu doanh nghiệp là việc làm cần thiết trong xu hướng phát triển hiện nay. Tập đoàn Điện lực Việt Nam nói riêng và các đơn vị trong Tập đoàn nói chung từng bước thực hiện tái cơ cấu, từng bước chuyển đổi mô hình hoạt động phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế trong nước và thế giới.

Công ty CP Nhiệt điện Bà Rịa là một trong những đơn vị được cổ phần hóa đầu tiên trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Thực hiện Quyết định số 3944/QĐ-BCN ngày 29/12/2006 của Bộ Công nghiệp về việc cổ phần hóa, Công ty Nhiệt điện Bà Rịa đã hoàn thành công tác cổ phần hóa và chính thức chuyển đổi sang hình thức Công ty cổ phần với tên mới là Công ty CP Nhiệt điện Bà Rịa từ ngày 01/11/2007.

Hình ảnh Công ty trước thời điểm cổ phần hóa
Hình ảnh Công ty trước thời điểm cổ phần hóa

Sau khi cổ phần hóa, Công ty tiến hành tái cơ cấu sắp xếp lại mô hình tổ chức và sơ đồ cơ cấu tổ chức. Công ty từng bước hoàn thiện và chuyên nghiệp hơn phương thức thực hiện công việc, phối hợp và điều hành công việc. Thay đổi tư duy và phương pháp quản lý theo mô hình mới cho phù hợp với điều kiện và định hướng kinh doanh của Công ty. Mở rộng hình thức kinh doanh, phát triển thêm ngành sản xuất khác, dịch vụ khác làm tăng lợi nhuận của Công ty đảm bảo cổ tức chi trả cho cổ đông.  

Hơn 13 năm từ khi chuyển đổi thành Công ty cổ phần, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty tương đối ổn định, bảo toàn và phát triển vốn của các cổ đông, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động trong Công ty.

Tiến trình, xu hướng vận hành thị trường điện cạnh tranh

Sau 6 năm vận hành thuận lợi gặt hái được nhiều thành công trong đó phải kể đến việc vận hành thị trường phát điện cạnh tranh đã tăng tính minh bạch, công bằng trong việc huy động các nguồn điện tạo ra môi trường kinh doanh công khai giữa các đơn vị tham gia thị trường. Để nâng cao sức cạnh tranh và minh bạch trên thị trường, Bộ Công Thương đã ban hành và dần hoàn thiện các thông tư quy định chính sách giá điện cụ thể đối với các đơn vị khi tham gia thị trường. Việc tham gia thị trường điện cạnh tranh đã tạo động lực  cho các nhà máy chủ động trong vận hành, rút ngắn thời gian sửa chữa góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất lao động.

Hiện tại, Công ty CP Nhiệt điện Bà Rịa là đơn vị phát điện theo cơ chế dịch vụ phụ trợ. Số lượng dịch vụ phụ trợ cần thiết hàng năm do đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện xác định để đảm bảo an ninh hệ thống điện. Giá điện được xây dựng và đàm phán hàng năm theo Thông tư số 21/2015/TT-BCT ngày 23/2/2015 và Thông tư số 46/2018/TT-BCT ngày 15/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2015/TT-BCT. Cơ chế giá điện gồm 2 thành phần giá cố định và giá biến đổi được quy định trong hợp đồng ký kết hàng năm.

Đại hội đồng cổ đông BTP năm 2020
Đại hội đồng cổ đông BTP năm 2020

Công ty không vận hành theo cơ chế vận hành của thị trường điện giao ngay, chào bán toàn bộ công suất khả dụng lên thị trường. Do nguồn nhiên liệu chính (khí đốt) phục vụ cho sản xuất điện ngày một suy giảm, đơn vị cung cấp khí không có cam kết bao tiêu sản lượng khí đã làm cho Công ty không thể trực tiếp tham gia thị trường phát điện cạnh tranh.

Việc xây dựng và phát triển thị trường điện theo định hướng tự do hóa, cải thiện cơ chế cạnh tranh đã mang lại nhiều lợi ích tích cực hơn cho nền kinh tế, ngành công nghiệp điện lực và đặc biệt là khách hàng sử dụng điện. Nhiệm vụ trọng tâm đối với thị trường điện là khắc phục tình trạng thiếu hụt nguồn cung, đảm bảo công suất dự phòng hợp lý để chuyển đổi thành công thị trường điện. Bên cạnh đó, các giải pháp đối với cơ chế cạnh tranh, cơ chế giá, cơ chế giao dịch và tổ chức thị trường cũng cần được thực hiện đồng bộ để mang lại hiệu quả thành công tốt hơn cho sự phát triển thị trường điện.

Đến với công nghệ 4.0

Hiện nay, các hoạt động ứng dụng công nghệ của cuộc CMCN 4.0 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) trên các lĩnh vực phát điện, truyền tải điện, kinh doanh và dịch vụ khách hàng, điều độ hệ thống điện và thị trường điện, quản trị doanh nghiệp, công nghệ thông tin và tự động hoá. Thực hiện chủ trương của EVN về ứng dụng công nghệ trong quản lý điều hành sản xuất, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa đã dần đi vào nề nếp, đi vào tư tưởng của cán bộ công nhân viên, làm cơ sở cho các phát triển ứng dụng công nghệ của Tập đoàn.

Công ty CP Nhiệt điện Bà Rịa đang thực hiện ứng dụng công nghệ 4.0 và hoàn thiện. Theo đó, Công ty đã triển khai thực hiện các ứng dụng phần mềm trong công tác quản lý điều hành từng bước số hóa trong công tác điều hành sản xuất cụ thể như: phần mềm quản lý đầu tư xây dựng-IMIS, phần mềm văn phòng điện tử - E-OFFICE, phần mềm quản lý tài chính-ERP, phần mềm quản lý nhân sự HRMS, phần mềm quản lý kỹ thuật PMIT,… Tất cả các phần mềm trên đều sử dụng trên nền web để hoạt động. Ngoài ra, Công ty đã thực hiện các giải pháp kỹ thuật để chuyển tất cả các máy tính điều khiển các tổ máy về tập trung điều khiển tại Nhà Điều hành Trung tâm nhằm đạt hiểu quả tốt hơn trong điều hành. Các tín hiệu báo động và trạng thái máy cắt, dao cách ly của các trạm điện từ các khu nhà điều hành cũng đã được chuyển sang tích hợp vào màn hình HMI hệ thống SCADA đặt tại Nhà điều hành trung tâm để có thể theo dõi và điều khiển từ đây.

Trực ca tại Nhà Điều hành Trung tâm
Trực ca tại Nhà Điều hành Trung tâm

Hiện tại Công ty đang tiến hành đào tạo RCM cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật. Đây là phương pháp bảo dưỡng thiết bị tập trung vào độ tin cậy, là phương pháp tiên tiến, theo quy trình quốc tế và được Tập đoàn Điện lực Việt Nam đưa vào trong chương trình chuyển đổi số của Tập đoàn.

Hội nhập và phát triển để ngày càng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất lao động, thì việc thực hiện tốt công tác thị trường điện là một trong những biện pháp hữu hiệu đồng thời cũng là một ưu thế lớn của BTP trong quá trình cổ phần hóa.

Với những bước đi vững chắc từ công tác đầu tư, hiện đại hóa thiết bị, công nghệ bằng giải pháp ứng dụng công nghệ 4.0 trong công tác quản lý điều hành, đến quan tâm xây dựng đội ngũ người lao động, nâng cao năng lực chuyên môn, nắm bắt những kinh nghiệm quản lý tiên tiến để bảo toàn và nâng cao hiệu quả đồng vốn, chắc chắn Công ty CP Nhiệt điện Bà Rịa sẽ tạo được niềm tin của của các nhà đầu tư và cổ đông trong tương lai.

Linh Anh