Quốc hội thảo luận về việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 5

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 6, 8h00 sáng 20/11, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.
Hôm nay, Quốc hội bắt đầu đợt làm việc thứ 2 theo Chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV
Hôm nay, Quốc hội bắt đầu đợt làm việc thứ 2 theo Chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Điều hành phiên thảo luận ở hội trường về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương cho biết, phiên họp được Truyền hình trực tiếp trên Truyền hình Quốc hội Việt Nam để cử tri và Nhân dân theo dõi.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, tại Kỳ họp thứ 5, lần đầu tiên Quốc hội dành ½ ngày để thảo luận tại hội trường về báo cáo giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV đã nhận được nhiều ý kiến phát biểu của đại biểu Quốc hội và sự quan tâm đặc biệt của cử tri cả nước, do đó, tại kỳ họp thứ 6 nội dung này đã được đưa vào vào chương trình kỳ họp để các đại biểu Quốc hội thảo luận.

Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV cho thấy, thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri của các vị đại biểu Quốc hội, đã có 2.765 kiến nghị được tổng hợp, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Đến nay, 2.751 kiến nghị đã được giải quyết, trả lời cử tri, đạt 99,5%. 

Trong đó, Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đã trả lời 69/69 kiến nghị. Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, đã giải quyết và trả lời 2.591/2.605 kiến nghị. Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã giải quyết, trả lời 61/61 kiến nghị.

Hôm nay, Quốc hội bắt đầu đợt làm việc thứ 2 theo Chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Cập nhật thông tin về Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV trên Tạp chí Công Thương tại đây.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết, ngoài các kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu cho ý kiến vào các nội dung khác mà Đại biểu và cử tri quan tâm.

Thảo luận ở hội trường, đại biểu Trần Thị Thu Hằng (Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông) cho biết, tại việc Quốc hội dành thời gian để thảo luận tại hội trường về báo cáo giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri khẳng định việc đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động giám sát của Quốc hội, xem xét từng ý kiến, kiến nghị của người dân, đồng thời nâng cao chất lượng xem xét giải quyết của các cơ quan có liên quan. Đại biểu bày tỏ thống nhất với kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Đại biểu Trần Thị Thu Hằng - Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông
Đại biểu Trần Thị Thu Hằng - Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông

Nhằm nâng cao chất lượng giải quyết kiến nghị của cử tri, đại biểu Trần Thị Thu Hằng góp ý một số nội dung:

Thứ nhất, để đổi mới hoạt động xây dựng pháp luật của Quốc hôị cần có kế hoạch rà soát, sửa đổi Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trong đó quy định chặt chẽ hơn về thời hạn, chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, trách nhiệm của đơn vị soạn thảo và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Thứ hai, đối với việc trả lời kiến nghị cử tri của các Bộ ngành Trung ương: Phần lớn văn bản trả lời của các bộ, ngành trả lời bám sát câu hỏi, đúng quy định pháp luật, có trích dẫn cơ sở pháp lý, nội dung, số liệu chuyên ngành chi tiết, rõ ràng; tập trung đưa ra giải pháp, hướng giải quyết ý kiến, kiến nghị cho cử tri.

Thứ ba, trên cơ sở kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, đề nghị cơ quan có thẩm quyền nâng cao chất lượng tổng hợp, phân loại, xử lý kiến nghị cử tri để đảm bảo tiến độ, thời gian gửi báo cáo tổng hợp kiến nghị cử tri. Vì báo cáo trả lời ý kiến cử tri là một trong những tư liệu chủ yếu để các đại biểu Quốc hội trả lời, giải thích cho cử tri trong các đợt tiếp xúc cử tri trước và sau Kỳ họp Quốc hội nên cần có tính thời sự, kịp thời.

Đại biểu Mai Văn Hải - Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa
Đại biểu Mai Văn Hải - Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa

Trong khi đó, đại biểu Mai Văn Hải (Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa) cho rằng, qua công tác giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp, tinh thần trách nhiệm của các địa phương, bộ, ngành được nâng cao, nhiều kiến nghị của cử tri được xem xét, giải quyết với tỷ lệ cao, trong đó có những kiến nghị đã kéo dài như đối với việc thiếu trang thiết bị vật tư, y tế, cơ chế quản lý các chương trình mục tiêu quốc gia, giải ngân vốn đầu tư công… 

Đại biểu cho biết, nhiều kiến nghị của cử tri được Chính phủ, các bộ, ngành địa phương xem xét, nghiên cứu, giải thích, giải quyết, cung cấp thông tin một cách kịp thời, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong giải quyết kiến nghị của cử tri. Việc giải quyết kiến nghị của cử tri đã góp phần quan trọng trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bất cập từ thực tiễn đời sống của người dân, doanh nghiệp, địa phương. 

Việc giải quyết tốt các kiến nghị của cử tri góp phần khơi thông các nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, hạn chế tối đa phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo ngay tại cơ sở, giúp góp phần ổn định tình hình, tạo niềm tin trong nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. 

Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Tuy nhiên, đại biểu cho rằng, vẫn còn nhiều trường hợp trả lời cử tri một cách chung chung, chưa cụ thể, chưa thiết thực, chỉ cung cấp thông tin, không đi vào cụ thể giải quyết vấn đề, không đủ sức thuyết phục, chưa thể hiện hết trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền, dẫn đến phát sinh đơn thư khiếu kiện. 

Đại biểu đề nghị rà soát quy định của Chính phủ, đề cao trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương, nhất là trách nhiệm người đứng đầu trong việc tiếp cận, xem xét, giải quyết kiến nghị của cử tri theo đúng quy định về thẩm quyền, trách nhiệm, thời gian giải quyết, không để tình trạng kéo dài trong xem xét, giải quyết kiến nghị của cử tri.

Phương Chi