Rà soát nhà xuất khẩu mới trong vụ chống lẩn tránh đường mía nhập khẩu

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định rà soát nhà xuất khẩu mới trong vụ việc điều tra áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm đường mía từ 5 nước.
Bộ Công Thương sẽ rà soát nhà xuất khẩu mới trong vụ việc điều tra áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm đường mía từ 5 nước ASEAN
Bộ Công Thương sẽ rà soát nhà xuất khẩu mới trong vụ việc điều tra áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm đường mía từ 5 nước ASEAN

Trước đó, ngày 15/6/2021, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1578/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp chính thức đối với đường mía có xuất xứ từ Thái Lan. Mức thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp chính thức đối với các sản phẩm này là 47,64%.

Ngày 21/9/2021, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2171/QĐ-BCT về việc điều tra áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại (gồm chống bán phá giá, chống trợ cấp) đối với sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Thái Lan bị cáo buộc lẩn tránh thông qua 5 nước ASEAN gồm: Lào, Campuchia, Indonesia, Malaysia và Myanmar trên cơ sở hồ sơ yêu cầu của đại diện ngành sản xuất trong nước và Hiệp hội Mía Đường Việt Nam. 

Hàng hóa bị điều tra là sản phẩm đường mía được phân loại theo các mã HS 1701.13.00; 1701.13.00; 1701.14.00; 1701.91.00; 1701.99.10; 1701.99.90; và 1702.90.91.

Ngày 1/8/2022, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1514/QĐ-BCT áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm đường mía nhập khẩu từ Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia và Myanmar.

Theo Quyết định số 1514/QĐ-BCT, đường nhập khẩu từ Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia và Myanmar có sử dụng nguyên liệu đường của Thái Lan sẽ bị áp dụng cùng mức thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp đang áp dụng với đường Thái Lan với tổng mức thuế là 47,64%, trong đó thuế chống bán phá giá là 42,99% và thuế chống trợ cấp là 4,65%, tùy thuộc vào nước, tên nhà sản xuất/xuất khẩu và loại chứng nhận xuất xứ hàng hóa. 

Đường nhập khẩu từ 5 quốc gia nếu chứng minh được sản xuất từ mía thu hoạch tại các quốc gia này sẽ không bị áp dụng biện pháp chống lẩn tránh.

Biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại có hiệu lực sau 7 ngày kể từ ngày Quyết định được ban hành cho đến ngày 15/6/2026, trừ trường hợp được thay đổi, gia hạn theo các quyết định khác của Bộ Công Thương. 

Ngày 15/11/2023, Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) đã nhận được Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ của Công ty TNHH Kampong Speu Sugar đề nghị rà soát nhà xuất khẩu mới trong vụ việc.

Công ty TNHH Kampong Speu Sugar yêu cầu rà soát nhà xuất khẩu mới và xác định công ty không phải đối tượng bị áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại theo Quyết định số 1514/QĐ-BCT. 

Trên cơ sở quy định tại Khoản 3 Điều 82 Luật Quản lý ngoại Thương và Điều 65 Nghị định số 10/2018/NĐ-CP, ngày 11/12/2023, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 3180/QĐ-BCT về việc rà soát nhà xuất khẩu mới trong vụ việc. Thời kỳ rà soát là từ ngày 1/12/2022 đến hết ngày 30/11/2023.

Các bên có thể đăng ký làm bên liên quan trong vụ việc để tiếp cận thông tin lưu hành công khai trong quá trình tiến hành rà soát, gửi các ý kiến bình luận, thông tin và bằng chứng liên quan đến nội dung rà soát trong thời hạn 60 ngày làm việc kể từ ngày Quyết định tiến hành rà soát có hiệu lực.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có quyết định rà soát, cơ quan điều tra (Cục Phòng vệ thương mại) sẽ gửi bản câu hỏi điều tra, và trong 30 ngày kể từ ngày nhận được bản câu hỏi điều tra và rà soát, các bên phải gửi bản trả lời đầy đủ cho cơ quan điều tra. Thời hạn này có thể được xem xét, gia hạn một lần với thời hạn tối đa không quá 30 ngày trên cơ sở văn bản đề nghị gia hạn của bên đề nghị gia hạn.

Trong trường hợp cần thiết, cơ quan điều tra có quyền tiến hành việc điều tra tại chỗ, bao gồm cả việc điều tra tại nước ngoài nhằm xác minh tính xác thực của thông tin, tài liệu do bên liên quan cung cấp hoặc thu thập thêm thông tin, tài liệu cần thiết để giải quyết vụ việc phòng vệ thương mại.

Cục Phòng vệ thương mại lưu ý, bất kỳ bên liên quan nào từ chối tham gia vụ việc hoặc không cung cấp chứng cứ cần thiết hoặc gây cản trở đáng kể tới việc hoàn thành việc rà soát thì kết luận rà soát đối với bên liên quan đó sẽ dựa trên các cơ sở thông tin sẵn có. Các chứng cứ không chính xác hoặc gây nhầm lẫn cũng sẽ không được xem xét và kết luận rà soát sẽ dựa trên cơ sở các thông tin sẵn có.

Do đó, cơ quan điều tra khuyến nghị các bên liên quan tham gia hợp tác đầy đủ trong quá trình vụ việc để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Ngày 3/8/2023, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1989/QĐ-BCT về kết quả rà soát lần thứ nhất việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với một số sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Thái Lan. 

Theo đó, kết luận điều tra cho thấy có sự thay đổi về mức độ bán phá giá và trợ cấp được nhận của một số nhà sản xuất/xuất khẩu từ Thái Lan đề nghị rà soát.

Cụ thể, có 4 doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu đường mía Thái Lan thông qua 2 doanh nghiệp thương mại được giảm xuống mức thuế 32,75%, bao gồm thuế chống bán phá giá 32,75% và thuế chống trợ cấp 0%.

5 doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu đường mía Thái Lan thông qua 1 doanh nghiệp thương mại khác được giảm thuế còn 30,38%, bao gồm thuế chống bán phá giá 25,73% và thuế chống trợ cấp giữ nguyên là 4,65%.

Các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu đường mía khác của Thái Lan vẫn chịu mức thuế 47,64% như Quyết định của Bộ Công Thương năm 2021.

Mức thuế này có hiệu lực từ 18/8/2023.

Thy Thảo