Thương nhân nhập khẩu ô tô khẩn trương hoàn tất hồ sơ

Vừa qua, Tạp chí Công nghiệp nhận được câu hỏi của bạn đọc về thực hiện Thông tư 20, nhập khẩu ô tô gồm những giấy tờ gì, thời hạn thực hiện?
Thực hiện Thông tư 20/2011/TT-BCT ngày 12/5/2011 về quy định bổ sung thủ tục nhập khẩu xe ô tô chở người loại từ 09 chỗ ngồi trở xuống, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư 43/2011/TT-BGTVT ngày 9/6/2011 về Quy định về bảo hành, bảo dưỡng xe ô tô của thương nhân nhập khẩu xe ô tô.

Về thời điểm thực hiện Thông tư 20, Bộ Công Thương có Công văn 5381/BCT-XNK ngày 16/6/2011 hướng dẫn:

“- Trường hợp thương nhân làm thủ tục nhập khẩu ô tô chở người từ 09 chỗ ngồi trở xuống chưa qua sử dụng trước ngày 24 tháng 7 năm 2011 (ngày Thông tư số 43/2011/TT-BGTVT có hiệu lực), thương nhân chỉ phải nộp cho cơ quan hải quan các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư 20/2011/TT-BCT, chưa phải nộp Giấy chứng nhận cơ sở bảo hành, bảo dưỡng theo quy định tại khoản 2, Điều 1 Thông tư 20/2011/TT-BCT”

- Kể từ ngày 24 tháng 7 năm 2011, thương nhân nhập khẩu ô tô chở người từ 09 chỗ ngồi trở xuống chưa qua sử dụng khi làm thủ tục nhập khẩu phải nộp cho cơ quan hải quan các giấy tờ theo quy định tại Điều 1 (khoản 1 và khoản 2) Thông tư 20/2011/TT-BCT.”

Thông tư 20 quy định từ ngày 26/6/2011 thương nhân nhập khẩu cần có giấy tờ theo Khoản 1 Điều 2 Thông tư 20 “1. Giấy chỉ định hoặc Giấy ủy quyền là nhà nhập khẩu, nhà phân phối của chính hãng sản xuất, kinh doanh loại ô tô đó hoặc hợp đồng đại lý của chính hãng sản xuất, kinh doanh loại ô tô đó đã được cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật: 01 (một) bản sao có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân”

Trình tự, thủ tục “hợp pháp hoá lãnh sự” quy định tại Thông tư số 01/1999/TT-NG ngày 3/6/1999 của Bộ Ngoại giao quy định thể lệ hợp pháp hoá giấy tờ, tài liệu; Thương nhân liên hệ với cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài./.

Các văn bản liên quan: 
Công văn 5381BCT-XNK thực hiện Thông tư 20.doc

Quy định về bảo hành, bảo dưỡng xe ô tô của thương nhân nhập khẩu ô tô.doc

Thông tư 20.doc

Thông tư 01-1999-TT-NG quy định thể lệ hợp pháp hóa giấy tờ tài liệu.doc
  • Tags: