Thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Nghị định của Chính phủ về cơ chế DPPA

Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa ký ban hành Quyết định số 814/QĐ-BCT ngày 9/4/2024 về việc thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện và khách hàng sử dụng điện lớn (cơ chế DPPA).
Bộ Công Thương được giao nhiệm vụ tổ chức xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định cơ chế DPPA, trình Chính phủ trong tháng 5/2024 và tiến hành song song, độc lập việc phối hợp với Bộ Tư pháp xem xét quy trình rút gọn
Bộ Công Thương được giao nhiệm vụ tổ chức xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định cơ chế DPPA, trình Chính phủ trong tháng 5/2024 và tiến hành song song, độc lập việc phối hợp với Bộ Tư pháp xem xét quy trình rút gọn

Theo đó, danh sách thành viên Ban soạn thảo xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định cơ chế DPPA gồm 20 thành viên, do Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân làm Trưởng ban; Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực Trần Việt Hòa là Phó Trưởng ban; và 18 thành viên là đại diện các đơn vị thuộc Bộ Công Thương, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Tổ biên tập xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định cơ chế DPPA do Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực Trần Việt Hòa làm Tổ trưởng; hai Phó Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực là ông Phạm Quang Huy và ông Trần Tuệ Quang làm Tổ phó; cùng 30 thành viên là đại diện Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành, doanh nghiệp, tổ chức có liên quan.

Quyết định số 814/QĐ-BCT nêu rõ, Ban soạn thảo, Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các thành viên Ban soạn thảo thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 54 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Điều 26 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Tổ biên tập có trách nhiệm giúp Ban soạn thảo thực hiện biên soạn và chỉnh lý dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định cơ chế DPPA. Tổ trưởng và các thành viên Tổ biên tập thực hiện nhiệm vụ quy định tại Điều 27 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Ban soạn thảo, Tổ biên tập có trách nhiệm phối hợp Cục Điều tiết điện lực, các đơn vị có liên quan giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương tổ chức soạn thảo, Xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định cơ chế DPPA bảo đảm chất lượng, tiến độ và tuân thủ các trình tự, thủ tục do pháp luật quy định để trình Chính phủ.

Các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Ban soạn thảo, Tổ biên tập chấm dứt hoạt động và tự giải thể sau khi dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định cơ chế DPPA được Chính phủ ban hành.

Triển khai nhiệm vụ tại các Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 29/12/2023, Bộ Công Thương đã trình Thủ tướng Chính phủ hồ sơ Đề nghị xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định cơ chế DPPA.

Ngày 15/3/2024, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định cơ chế DPPA.

Ngày 22/3/2024, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 112/TB-VPCP và Công văn số 1942/VPCP-CN ngày 25/3/2024, trong đó Bộ Công Thương được giao nhiệm vụ tổ chức xây dựng Nghị định theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trình Chính phủ trong tháng 5/2024 và tiến hành song song, độc lập việc phối hợp với Bộ Tư pháp xem xét quy trình rút gọn, trường hợp xây dựng theo quy trình đầy đủ hay rút gọn vẫn phải lấy ý kiến, đánh giá tác động đầy đủ của các bên liên quan và tác động về kinh tế vĩ mô.

Đến nay, Dự thảo 1 của Nghị định đã được xây dựng và đang được hoàn thiện.

Chiều 10/4/2024, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có buổi làm việc với Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định cơ chế DPPA.

Thy Thảo