TKV được hỗ trợ nâng công suất tổ hợp alumin Nhân Cơ lên 2 triệu tấn/năm

Dự án nhà máy alumin Nhân Cơ là 1 trong 2 dự án thí điểm của ngành khai thác quặng bô xít để sản xuất alumin, tiến tới sản xuất nhôm trên cả nước. Dự án được đưa vào vận hành chính thức từ tháng 7/2017.
alumin Nhân Cơ
Hỗ trợ nâng công suất tổ hợp alumin Nhân Cơ lên 2 triệu tấn/năm

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông vừa có văn bản đồng ý cho Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) triển khai các thủ tục, hồ sơ, quy trình để trình cấp có thẩm quyền nâng công suất của tổ hợp alumin Nhân Cơ từ 650.000 tấn alumin/năm lên thành 2 triệu tấn/năm.

Về nguồn nguyên liệu đáp ứng cho việc nâng công suất của tổ hợp, UBND tỉnh Đắk Nông đề nghị TKV thực hiện huy động theo Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 (gọi tắt là Quyết định số 866) và trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

Đối với nội dung đề xuất thăm dò các mỏ bô xít thuộc khu vực các huyện Đắk Song, Tuy Đức, Đắk Glong, UBND tỉnh Đắk Nông đề nghị TKV căn cứ các quy định tại Quyết định số 866 và khả năng, nguồn lực, lộ trình của TKV để đề xuất thực hiện, nhằm sớm khai thác hiệu quả tiềm năng về bô xít của tỉnh Đắk Nông, bảo đảm hài hòa lợi ích của TKV và của tỉnh. UBND tỉnh Đắk Nông khuyến khích TKV thăm dò, nghiên cứu, mở rộng để khai thác tối đa quặng bô xít tại địa bàn huyện Đắk R’lấp.

UBND tỉnh Đắk Nông cũng giao các sở, UBND các huyện, thành phố liên quan cung cấp tài liệu, thông tin liên quan và tích cực hỗ trợ TKV trong quá trình triển khai, thực hiện.

Dự án nhà máy alumin Nhân Cơ là 1 trong 2 dự án thí điểm của ngành khai thác quặng bô xít để sản xuất alumin, tiến tới sản xuất nhôm trên cả nước. Dự án được đưa vào vận hành chính thức từ tháng 7/2017 và hiện có công suất 650.000 tấn alumin/năm.

alumin nhan cơ
Dự án nhà máy alumin Nhân Cơ là 1 trong 2 dự án thí điểm của ngành khai thác quặng bô xít để sản xuất alumin

Đắk Nông là địa phương có trữ lượng bô xít lớn, ước đạt khoảng 5,4 tỷ tấn, được đánh giá lớn nhất cả nước. Đây là nền tảng để tỉnh phát triển ngành công nghiệp khai thác bô xít, chế biến albumin luyện nhôm và các sản phẩm sau nhôm.

Theo Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng quặng bô xít giai đoạn 2007 - 2015, có xét đến năm 2025, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 167 ngày 1/11/2007, thì diện tích quy hoạch bô xít chiếm 1/3 diện tích tự nhiên của Đắk Nông. Trong đó, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã tiến hành thăm dò tại 9 khu vực mỏ.

Nhà máy Alumin Nhân Cơ thuộc Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV. Từ ngày 1/7/2017-31/7/2023, sản lượng alumin quy đổi do Công ty Nhôm Đắk Nông-TKV sản xuất đạt 4,46 triệu tấn; doanh thu 35.502 tỷ đồng; khấu hao tài sản cố định 9.770 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước 3.754 tỷ đồng. Dự án đang tạo việc làm cho khoảng 1.033 lao động; trong đó, lao động địa phương là 599 người, với thu nhập bình quân trên 14 triệu đồng/người/tháng.

TKV đã có đề xuất với tỉnh Đắk Nông 6 nội dung về: Xem xét hỗ trợ trong việc triển khai đầu tư nâng công suất nhà máy alumin Nhân Cơ lên 2 triệu tấn/năm và xây dựng Đề án phát triển tổng thể lĩnh vực bô xít - alumin - nhôm; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đối với công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại Dự án khai thác mỏ và dự án nhà máy sản xuất alumin Nhân Cơ; khoanh định các khu vực đã và sẽ kết thúc khai thác, hoàn thổ để làm quỹ đất phục vụ công tác tái định cư và quỹ đất nông nghiệp; sử dụng đất sau khai thác và cơ chế tài chính thực hiện dự án tái định cư; hoàn trả TKV kinh phí đã đầu tư 2 khu tái định cư Hồ cầu tư và Rừng sao…

Tuấn Hà