Tổng công ty Khoáng sản - TKV phát triển sản xuất gắn liền bảo vệ môi trường

Kiên trì thực hiện mục tiêu “Phát triển sản xuất đi đôi với bảo vệ môi trường”, tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Bảo vệ môi trường, với các giải pháp huy động sự tham gia của cộng đồng vào công tác bảo vệ môi trường…Tổng Công ty Khoáng sản - TKV đóng góp tích cực vào chiến lược phát triển bền vững của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Nỗ lực lựa chọn công nghệ, thu hồi triệt để khoáng sản

Để nâng cao hiệu quả việc Bảo vệ môi trường (BVMT), những năm qua, Tổng công ty Khoáng sản - TKV (Vimico) luôn nâng cao nhận thức và xây dựng ý thức BVMT qua việc thường xuyên cập nhật và phổ biến kịp thời các văn bản pháp luật về BVMT mới để tổ chức triển khai thực hiện.

Cụ thể như: Luật Bảo vệ môi trường 2020, Nghị định 08/2022 NĐ - CP Quy định chi tiết một số điều của Luật BVMT 2020... Ngoài việc cử cán bộ tham dự các lớp tập huấn về công tác Bảo vệ môi trường do Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tổ chức, Vimico tổ chức riêng 01 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, phổ biến các văn bản pháp luật về công tác BVMT cho cán bộ làm công tác quản lý cấp phòng/ phân xưởng, từ đó nâng cao nhận thức và ý thức bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp.

Đặc biệt trong khai thác mỏ khoáng sản, Tổng công ty luôn nỗ lực lựa chọn áp dụng các công nghệ khai thác chọn lọc, làm giàu quặng nguyên khai ngay từ gương khai thác để thu hồi triệt để khoáng sản kim loại, vừa giảm thất thoát tài nguyên, vừa nâng cao hiệu quả công tác BVMT do không để lại quặng kim loại gây ô nhiễm đất đá và nguồn nước, giảm khối lượng vận tải quặng và bụi phát sinh trong quá trình vận tải quặng.

Duy trì chế độ tưới nước dập bụi, hạn chế bụi phát sinh trên các tuyến đường công trường khai thác. Trồng cây bảo vệ môi trường trên các bãi thải đất đá dừng đổ thải, tuyến đường nội mỏ để giảm nguy cơ sạt lở đất, bảo vệ bờ tầng, bãi thải, giảm phát tán bụi và cải tạo cảnh quan môi trường.

Hình ảnh môi trường cảnh quan nhà máytuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai
Nhà máy tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai

Trong công tác, Tuyển khoáng Vimico nỗ lực nghiên cứu cải tiến, thay thế toàn bộ thiết bị tuyển nổi cơ giới khí nén bằng các thiết bị Cell tuyển; từ đó tăng thực thu tuyển khoáng, làm giàu khoáng sản. Từ áp dụng các biện pháp cải tiến này, công suất hiện nay của các nhà máy tuyển đều đạt từ (120 - 150)% so với thiết kế, chỉ tiêu thu hồi tuyển đồng đạt 93,57% (thiết kế 93,0%), tuyển kẽm đạt 92,7% (thiết kế 91,8%); thu hồi triệt để quặng kim loại, hạn chế gây ô nhiễm đất đá thải và nước thải.

Không những vậy, trong công tác luyện kim của các nhà máy cũng luôn được Tổng công ty chú trọng, như các sản phẩm kim loại: đồng, kẽm, thiếc vàng, bạc, phôi thép,… chất lượng đạt từ 99,95% - 99,99%. Công nghệ sản xuất của các nhà máy ổn định, đảm bảo các chỉ tiêu công nghệ theo thiết kế, thân thiện môi trường, tự động hóa được một phần sản xuất, công suất các nhà máy đều tăng so thiết kế từ 15- 20%.

Tại Nhà máy Luyện đồng Lào Cai, Nhà máy Kẽm điện phân Thái Nguyên đã sử dụng chất xúc tác mới VK38, VK48 thay thế chất xúc tác trước đây S101, S108 trong dây chuyền sản xuất axit sulfuric. Các nhà máy thường xuyên kiểm soát hoạt động hệ thống đo kiểm nhiệt độ lò luyện, nồng độ khí, hệ thống thu bụi, thông gió, xử lý khí đảm bảo theo QCVN 19:2009/BTNMT: khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ; QCVN 51:2017/BTNMT: khí thải công nghiệp sản xuất thép; lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải tự động, trực tiếp truyền thông số môi trường khí thải về Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương để giám sát theo quy định.

Đưa công viên vào trong mỏ, nhà máy

Sản xuất song hành với BVMT, hàng năm, Vimico sử dụng nguồn chi phí sản xuất - kinh doanh để trồng cây trên các tuyến đường nội mỏ, khu vực mặt bằng đất trống, trồng cây tạo các tiểu công viên trong khuôn viên các nhà máy tuyển khoáng, nhà máy luyện kim; trồng cây cải tạo phục hồi môi trường tại các bãi thải đã dừng đổ thải.

Dịp đầu xuân sau Tết nguyên đán tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong việc trồng cây bảo vệ môi trường và học tập làm theo tấm gương, đạo đức của Bác Hồ.

Đồng thời Tổng Công ty tích cực hưởng ứng chủ trương của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, định hướng “Đưa công viên vào trong mỏ, nhà máy”. Công tác BVMT tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp tại các mỏ khai thác khoáng sản, khu vực nhà máy tuyển khoáng, nhà máy luyện kim tại Vimico không chỉ giúp bảo vệ môi trường mà còn tạo cảm hứng sáng tạo cho người lao động, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Doanh nghiệp cho biết, thực hiện giải pháp môi trường “Đưa công viên vào trong mỏ, nhà máy” tại các đơn vị trong Tổng công ty đến nay diện tích cây xanh toàn đơn vị đã trồng được hơn là 104 ha, kinh phí trên 20.260 triệu đồng.

Trong thời gian tới, Tổng công ty sẽ tiếp tục cải tạo cảnh quan môi trường theo hướng “Đưa công viên vào trong mỏ, nhà máy”, triển khai thực hiện Tiêu chí môi trường “Sáng - Xanh - Sạch” theo Quyết định số 1525/QĐ-TKV ngày 09/11/2021 của Tập đoàn.