Tổng nguồn cung xăng dầu quý II/2024 ước đạt hơn 8,8 triệu m3/tấn

Quý II/2024, tổng nguồn cung xăng dầu từ hai nguồn sản xuất và nhập khẩu quý II/2024 ước đạt khoảng 7,1 triệu tấn, tương đương khoảng 8,875 triệu m3/tấn xăng dầu các loại, tồn kho xăng dầu khoảng 1,7-1,8 triệu m3/tấn.
Tiêu thụ xăng dầu các loại trong 4 tháng đạt khoảng 8,3 triệu m3/tấn
Tiêu thụ xăng dầu các loại trong 4 tháng đạt khoảng 8,3 triệu m3/tấn

Tồn kho 1,7-1,8 triệu m3/tấn xăng dầu các loại

Số liệu của Bộ Công Thương cho thấy, tổng nguồn cung xăng dầu từ 2 nguồn nhập khẩu và sản xuất 4 tháng đầu năm 2024 đạt khoảng 7,888 triệu tấn (tương đương khoảng 9,938 triệu m3/tấn xăng dầu các loại); trong đó, nhập khẩu chiếm 43,73%, sản xuất trong nước chiếm 56,27%.

Theo báo cáo, 4 tháng đầu năm, các thương nhân, nhập khẩu và mua xăng dầu trong nước khoảng 9,2 triệu m3/tấn, đạt 32,35% tổng nguồn tối thiểu phân giao năm 2024.

Tiêu thụ xăng dầu các loại trong 4 tháng đạt khoảng 8,3 triệu m3/tấn. Tồn kho ước khoảng 1,8-1,9 triệu tấn/m3 xăng dầu các loại, đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng, sản xuất của người dân và doanh nghiệp.

Dự báo, tổng nguồn cung xăng dầu từ hai nguồn sản xuất và nhập khẩu quý II/2024 ước đạt khoảng 7,1 triệu tấn, tương đương khoảng 8,875 triệu m3/tấn xăng dầu các loại, trong đó hai doanh nghiệp là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) ước đạt khoảng 4,035 triệu m3/tấn.

Tổng nguồn nhập khẩu và mua trong nước ước thực hiện quý II/2024 khoảng 6,35 triệu m3/tấn xăng dầu các loại.

Ước tiêu thụ quý II/2024 khoảng 6,3 triệu m3/tấn (bình quân khoảng 2,1 triệu m3/tấn/tháng). Tồn kho xăng dầu khoảng 1,7-1,8 triệu m3/tấn.

Quý II/2024, ước tiêu thụ khoảng 6,3 triệu m3/tấn (bình quân 2,1 triệu m3/tấn/tháng)
Quý II/2024, ước tiêu thụ khoảng 6,3 triệu m3/tấn (bình quân 2,1 triệu m3/tấn/tháng)

Khẳng định trong quý II/2024 nguồn cung về cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu, Bộ Công Thương cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường xăng dầu trong nước và thế giới; bám sát tình hình sản xuất của hai nhà máy, tình hình nhập khẩu xăng dầu của các thương nhân và tình hình tiêu thụ xăng dầu trong nước để có giải pháp nhằm bảo đảm nguồn cung xăng dầu trong nước trong thời gian tới.

Điều hành giá xăng dầu trong nước bám sát diễn biến giá thế giới

Ngay từ đầu năm 2024, để đảm bảo nguồn cung xăng dầu trong nước, Bộ Công Thương đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-BCT ngày 2/1/2024 triển khai Công điện số 1437/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung thực hiện các giải pháp bảo đảm cung ứng đủ xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp. 

Đồng thời, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các thương nhân kinh doanh xăng dầu:

Thứ nhất, thực hiện nghiêm túc các Công điện của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 01/CT-BCT của Bộ Công Thương.

Thứ hai, thực hiện nghiêm túc kế hoạch sản xuất đã đăng ký, chủ động nguồn cung xăng dầu, thực hiện việc dự trữ xăng dầu phù hợp, bảo đảm cung cấp xăng dầu cho các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu theo sản lượng, thời gian.

Thứ ba, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ tổng nguồn xăng dầu tối thiểu năm 2024 đã được phân giao và kế hoạch thực hiện tổng nguồn hàng quý đã đăng ký, chủ động nguồn cung xăng dầu, thực hiện việc dự trữ xăng dầu theo quy định, duy trì hoạt động bán hàng thường xuyên, liên tục, nhất là các dịp cao điểm, bảo đảm cung cấp đầy đủ xăng dầu cho thị trường trong mọi tình huống. Chú trọng chia sẻ nguồn cung, chia sẻ lợi nhuận trong hệ thống phân phối hợp lý nhằm đảm bảo không bị gián đoạn việc cung ứng xăng dầu.

Để đảm bảo nguồn cung xăng dầu trong nước, Bộ Công Thương đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các thương nhân kinh doanh xăng dầu triển khai các giải pháp
Để đảm bảo nguồn cung xăng dầu trong nước, Bộ Công Thương đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các thương nhân kinh doanh xăng dầu triển khai các giải pháp

Đáng chú ý, theo Bộ Công Thương, kể từ khi thực hiện điều hành giá xăng dầu rút xuống 7 ngày theo Nghị định số 80/2023/NĐ-CP, giá xăng dầu trong nước phù hợp với diễn biến giá xăng dầu thế giới, cùng với các loại chi phí kinh doanh xăng dầu được cập nhật kịp thời, đã tạo động lực cho doanh nghiệp tạo nguồn xăng dầu cung ứng đầy đủ nhu cầu cho thị trường nội địa.

Trong 5 tháng đầu năm 2024 (tính đến ngày 23/5/2024), giá các mặt hàng xăng dầu đã qua 21 kỳ điều chỉnh giá, trong đó mặt hàng xăng RON95-III có 12 lần tăng và 9 lần giảm, mặt hàng dầu diesel và dầu hỏa có 10 lần tăng và 11 lần giảm. 

"Với việc thực hiện chu kỳ điều hành giá 7 ngày/lần như hiện nay mức biến động giá giữa hai lần điều chỉnh cơ bản không lớn, giá xăng dầu trong nước đã cơ bản bám sát diễn biến giá thế giới, các doanh nghiệp đã chủ động tính toán được mức giá, lên kế hoạch nhập hàng theo phân giao tổng nguồn tối thiểu năm 2024 của Bộ Công Thương và kế hoạch đăng ký theo từng Quý, nguồn cung xăng dầu cơ bản được đảm bảo", Bộ Công Thương nhận định.

Do đó tác động của điều chỉnh giá bán xăng dầu lên tình hình kinh tế xã hội không lớn, rất ít khi phải dùng đến Quỹ Bình ổn giá xăng dầu để bình ổn giá xăng dầu, góp phần thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các chủ thể kinh doanh và sử dụng xăng dầu. 

Bộ Công Thương cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến giá xăng dầu thế giới, phối hợp với Bộ Tài chính điều hành giá xăng dầu theo quy định. Đối với Quỹ Bình ổn, Bộ sẽ theo dõi, đánh giá và kiến nghị việc tiếp tục giữ Quỹ Bình ổn hay không giữ Quỹ Bình ổn theo quy định của Luật Giá mới (2023) tại Tờ trình và Nghị định thay thế các Nghị định về kinh doanh xăng dầu trình Chính phủ trong tháng 6/2024. 

Khánh Thy