Trường Đại học Chính trị công bố phương án tuyển sinh đại học hệ quân sự năm 2024

Năm 2024, Trường Đại học Chính trị sử dung 4 phương thức xét tuyển, tổng chỉ tiêu tuyển sinh là 746 thí sinh.

Trường Đại học Chính trị còn có tên gọi khác là Trường Sĩ quan Chính trị trực thuộc Bộ Quốc phòng, là cơ sở đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn; cung cấp đội ngũ cán bộ chính trị, giáo viên khoa học xã hội và nhân văn, góp phần xây dựng quân đội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; tham gia đào tạo nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hợp tác quốc tế.

Trường Đại học Chính trị

Năm 2024, Trường Đại học Chính trị sử dung 4 phương thức xét tuyển, tổng chỉ tiêu tuyển sinh là 746 thí sinh.

Phương thức tuyển sinh của Trường Đại học Chính trị

- Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển học sinh giỏi bậc THPT, không quá 15% chỉ tiêu.

- Xét tuyển dựa vào học bạ THPT không quá 10% chỉ tiêu cho các đối tượng đã tốt nghiệp THPT có điểm tổng kết chung từng năm học THPT đạt từ 7.0 trở lên và điểm tổng kết các môn thuộc tổ hợp xét tuyển của trường từng năm học đạt từ 7.5 điểm trở lên.

- Xét tuyển từ kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức không quá 20% chỉ tiêu cho thí sinh: 

+ Có kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội từ 75 điểm trở lên (thang điểm tối đa là 150 điểm).

+ Có kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh từ 600 điểm trở lên (thang điểm tối đa là 1200 điểm).

- Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT. 

* Lưu ý: Thí sinh được tính điểm chuẩn theo nơi đăng ký thường trú phía Nam phải có đủ các điều kiện sau: 

+ Đăng ký thường trú từ tỉnh Quảng Trị trở vào.

+ Thời gian đăng ký thường trú từ tỉnh Quảng Trị trở vào (tính đến tháng 9 năm dự tuyển) phải đủ 3 năm liên tục trở lên.

+ Phải học tập năm lớp 12 và dự thi tốt nghiệp THPT tại các tỉnh phía Nam

Chỉ tiêu tuyển sinh của Trường Đại học Chính trị 

Trường Đại học Chính trị
Hồng Huệ