Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP Hồ Chí Minh công bố phương án tuyển sinh đại học chính quy năm 2024

Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP Hồ Chí Minh công bố phương án tuyển sinh đại học chính quy năm 2024 theo phương thức kết hợp giữa thi tuyển và xét tuyển, với tổng chỉ tiêu dự kiến là 95.

Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 1597/QĐ-TTg, ngày 13 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính Phủ. Với tiền thân được sáp nhập từ trường Nghệ Thuật Sân Khấu II (thành lập năm 1976) và Trường Điện Ảnh Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh (thành lập năm 1977).

Phương thức tuyển sinh Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP Hồ Chí Minh năm 2024

Phương thức tuyển sinh: 406

- Kết hợp kết quả học tập cấp THPT với điểm thi năng khiếu để xét tuyển.
- Ngành Đạo diễn sân khấu: Phân tích - Năng khiếu - Văn. 
- Ngành Diễn viên kịch, điện ảnh - truyền hình: Năng khiếu - Văn.
- Ngành Đạo diễn điện ảnh, truyền hình: Phân tích - Năng khiếu - Văn. 
- Quay phim: Phân tích - Năng khiếu - Văn
Theo Đề án tuyển sinh 2024: ngưỡng đầu vào các môn lấy từ cao xuông thấp của từng ngành.

Chỉ tiêu tuyển sinh Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP Hồ Chí Minh năm 2024

Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP HCM

Hình thức thi tuyển:

Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP HCM
Thùy Dương