Cơ hội xuất khẩu sang các nước Pháp ngữ tại Châu phi

Những năm gần đây, trao đổi thương mại giữa Việt Nam với 32/55 quốc gia châu Phi thuộc khối Pháp ngữ đã có sự phát triển mạnh mẽ hơn so với mức tăng bình quân chung của thương mại giữa Việt Nam và châu Phi.
Linh Đan

Video khác