Phát triển hệ thống phân phối thực phẩm an toàn

Hiện cả nước có trên 1.084 siêu thị, 204 trung tâm thương mại và hàng nghìn cửa hàng chuyên doanh và cửa hàng tiện lợi hiện đại hoạt động theo mô hình chuỗi hiện đang phát triển nhanh, được phân bố chủ yếu ở các thành phố lớn.
Lan Anh