Những nụ cười còn đọng lại đến những ngày sau

Rời Bản Khoang, những nụ cười của niềm vui và hạnh phúc vẫn còn đọng lại trong chúng tôi đến tận nhiều ngày sau.
TCCT

Video khác