[TÁI CƠ CẤU] Phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp

Phó Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 3/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Lan Anh