Tăng cường đầu tư vào sản xuất nguyên liệu nhựa, tạo sức bật cho ngành nhựa phát triển

Mục tiêu quan trọng của ngành nhựa Việt Nam trong thời gian tới là đầu tư để cung cấp một phần nguyên liệu trong nước và sẽ cần có sự kết hợp chặt chẽ với ngành công nghiệp khai thác chế biến dầu khí, công nghiệp hoá chất... để xây dựng các cơ sở sản xuất nguyên liệu theo hướng hiện đại.
Nguyên Hà, Thy Thảo