[VIDEO] Toàn văn bài phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tại Lễ công bố Bộ sách Lịch sử Công Thương Việt Nam

Tại buổi Lễ ra mắt Bộ sách Lịch sử Công Thương Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có bài phát biểu quan trọng.

Video khác