Vietcombank Kon Tum: Giữ vững tốc độ tăng trưởng

Năm 2021, Vietcombank Kon Tum đã đạt được những kết quả hoạt động kinh doanh khởi sắc, tiếp tục giữ vững vị trí thứ 2 trên địa bàn tỉnh về dư nợ, chiếm 15,33% thị phần.

Bằng những giải pháp kịp thời và hiệu quả, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Kon Tum đã đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, đồng thời duy trì tốc độ phát triển kinh doanh, hỗ trợ tích cực cho các doanh nghiệp (DN), khách hàng và tích cực đóng góp vào lĩnh vực an sinh xã hội (ASXH) trên địa bàn hoạt động.

Năm 2021 là năm đầu thực hiện Kế hoạch KT-XH giai đoạn 2021-2025, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và thiên tai đã ảnh hưởng trực tiếp đến mọi mặt đời sống xã hội.

Song, với sự chỉ đạo điều hành linh hoạt của Ban Giám đốc Vietcombank Kon Tum và sự nỗ lực của tập thể cán bộ người lao động, Vietcombank Kon Tum đã đạt được những kết quả hoạt động kinh doanh khởi sắc, tiếp tục giữ vững vị trí thứ 2 trên địa bàn tỉnh về dư nợ, chiếm 15,33% thị phần; huy động chiếm 15,58% thị phần trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Ông Lê Tấn Lân - Giám đốc Vietcombank Kon Tum
Ông Lê Tấn Lân - Giám đốc Vietcombank Kon Tum

Hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi đại dịch

Vietcombank Kon Tum đã quyết liệt triển khai hàng loạt các giải pháp hỗ trợ khách hàng bị tác động do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Theo đó, tiên phong, chủ động triển khai hàng loạt các giải pháp ưu đãi, chính sách kịp thời nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 từ năm 2020 đến nay.

Đơn vị đảm bảo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo Thông tư số 01/2020/TT-NHNN, Thông tư số 03/2021/TT-NHNN về việc triển khai các giải pháp hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi Covid-19. Bên cạnh đó, triển khai hàng loạt chương trình ưu đãi cho vay đáp ứng cho nhiều nhóm khách hàng và các nhu cầu vay đa dạng khác nhau như Chương trình lãi suất cạnh tranh 2021 dành cho Khách hàng cá nhân và doanh nghiệp SME vay kinh doanh, vay mua bất động sản, mua xe ô tô phục vụ kinh doanh, tiêu dùng…

Sau khi quyết liệt triển khai hàng loạt các giải pháp hỗ trợ khách hàng bị tác động do ảnh hưởng của dịch, Vietcombank Kon Tum đã giảm lãi vay cho tất cả khách hàng đang có quan hệ tín dụng với tổng số lãi giảm chỉ riêng năm 2021, ước tính trên 30 tỷ đồng với quy mô dư nợ trên 3.800 tỷ đồng, quy mô khách hàng 3.500 tỷ đồng

Song song với hoạt động kinh doanh, Vietcombank Kon Tum luôn là đơn vị đi đầu trên địa bàn tỉnh trong công tác an sinh xã hội (ASXH). Chỉ tính riêng trong 2 năm 2020 và 2021, Vietcombank Kon Tum đã đóng góp hơn 5 tỷ đồng thực hiện ASXH trên địa bàn tỉnh, trong đó tài trợ nhà ở cho hộ nghèo 4 tỷ đồng, hỗ trợ cho UBDN tỉnh thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 1,2 tỷ đồng.

Vietcombank Kon Tum tích cực ủng hộ các hoạt động an sinh xã hội.
Vietcombank Kon Tum tích cực ủng hộ các hoạt động an sinh xã hội.

Đối với các chế độ phúc lợi người lao động (NLĐ) trong đơn vị, Vietcombank Kon Tum đảm bảo thu nhập bình quân trên đầu người của cán bộ là 40 triệu đồng/người/tháng trong năm 2021 (tăng so với năm 2020 là 35,2 triệu đồng, năm 2019 là 31,1 triệu đồng). Trong năm 2021, đơn vị đã thực hiện tổ chức tiêm phòng vaccine COVID-19 đầy đủ cho 100% NLĐ; thực hiện làm việc theo ca, làm việc từ xa trong những giai đoạn dịch bệnh cao điểm để NLĐ luôn gắn bó với Vietcombank và yên tâm phấn đấu làm việc ngày càng tốt hơn.

Nâng cao hiệu quả hoạt động trong bối cảnh bình thường mới

Năm 2022, trong bối cảnh bình thường mới, để không ngừng nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động, toàn hệ thống Vietcombank tiếp tục phương châm hành động “Chuyển đổi – Hiệu quả - Bền vững”, trọng tâm là đổi mới mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, chuyển dịch cơ cấu hoạt động, đảm bảo tăng trưởng bền vững, hiệu quả cao và nâng cao năng suất lao động với quan điểm chỉ đạo điều hành “Trách nhiệm –Quyết liệt – Sáng tạo”.

Ông Lê Tấn Lân - Giám đốc Vietcombank Kon Tum cho biết: Đơn vị đang thực hiện 6 chiến lược đột phá, bao gồm: Triển khai chương trình hành động chuyển đổ số và Kế hoạch hành động chuyển đổi đúng tiến độ đã được phê duyệt; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong đó chú trọng nguồn nhân lực thích ứng cho chuyển đổi số, phát triển văn hóa số trong VCB; Đổi mới mô hình tăng trưởng theo chiều sâu gắn với chuyển dịch cơ cấu hoạt động theo các trụ cột kinh doanh, phát huy thế mạnh tổng thể của toàn hệ thống VCB; Đẩy mạnh công tác phát triển khách hàng, phát triển sản phẩm; Hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách; Và triển khai đúng tiến độ với tinh thần quyết tâm cao nhất phương án tham gia tái cơ cấu NHTM được giao.

Trong trạng thái bình thường mới, VCB Kon Tum tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Vietcombank giao, tiếp tục đoàn kết, kỷ cương, chủ động thích ứng an toàn hiệu quả với tình hình mới, bám sát mục tiêu chuyển đổi ngân hàng số; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng chuyển đổi số; Đổi mới mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, chuyển dịch cơ cấu tăng thu từ dịch vụ; Đẩy mạnh nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển khách hàng.

Trụ sở Vietcombank Kon Tum
Trụ sở Vietcombank Kon Tum

Vietcombank Kon Tum sẽ sàng lọc lại khách hàng để đầu tư giải ngân tín dụng đảm bảo an toàn hiệu quả, tập trung vốn cho sản xuất kinh doanh và nhu cầu đời sống nhân dân, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng 10% so với năm trước, luôn đồng hành cùng người dân và các DN phát triển kinh doanh, đóng góp vào sự phát triển KT-XH của tỉnh nhà./.

Văn Thắng