Ra mắt Trung tâm Hỗ trợ phát triển hợp tác xã Việt Nam

Chiều 6/12, tại Hà Nội, Liên hiệp Hợp tác xã (HTX) Tiêu thụ nông sản an toàn Việt Nam tổ chức Lễ ra mắt Trung tâm Hỗ trợ phát triển HTX Việt Nam.

 

Nhằm mục đích hỗ trợ các hợp tác xã (HTX) trên cả nước tiếp cận với tiến bộ khoa học công nghệ, khắc phục những khó khăn nội tại, hướng tới xây dựng chuỗi liên kết bền vững từ sản xuất đến thị trường, tham gia chuỗi liên kết ngày càng đi vào chiều sâu. Việc ra đời Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Hợp tác xã Việt Nam trực thuộc Liên hiệp Hợp tác xã Tiêu thụ nông sản an toàn Việt Nam hết sức cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

1

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Liên hiệp HTX Tiêu thụ nông sản an toàn Việt Nam trao Quyết định thành lập cho đại diện Trung tâm Hỗ trợ phát triển HTX VN

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Hợp tác xã Việt Nam với vai trò cầu nối hỗ trợ các Hợp tác xã trên cả nước tiếp cận với tiến bộ khoa học công nghệ, các nhà khoa học, doanh nghiệp, tập đoàn, thông tin thị trường từng bước rút ngắn khoảng cách của các hợp tác xã với các thành phần kinh tế khác hiện nay (hỗ trợ, giúp đỡ, thành lập mới, tái cấu trúc hợp tác xã, xây dựng phương án kinh doanh, tư vấn phương án tài chính, định hướng sản xuất, định hướng tiêu thụ, xây dựng chuỗi liên kết bền vững từ sản xuất đến thị trường...cho các hợp tác xã).

Phát biểu tại buổi lễ Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Liên hiệp cho biết: Sự ra đời Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Hợp tác xã Việt Nam với hy vọng sẽ đóng góp tích cực vào phong trào xây dựng và phát triển hợp tác xã trên toàn Quốc. Đặc biệt Trung tâm sẽ là địa chỉ tin cậy để hỗ trợ, giúp đỡ cho các Hợp tác xã thành viên tham gia chuỗi liên kết bền vững. Đây là cơ sở và là tiền đề cho các mục tiêu phát triển tiếp theo của Liên hiệp HTX Tiêu thụ nông sản an toàn Việt Nam trong tương lai gần.

Khai trương cửa hàng giới thiệu sản phẩm nông sản an toàn tại: Số 4 Mạc Thái Tông, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

 

Nhân dịp này, Liên hiệp Hợp tác xã Tiêu thụ nông sản an toàn Việt Nam đã tổ chức khai trương Cửa hàng giới thiệu sản phẩm an toàn tại: Số 4, đường Mạc Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội, nhằm giới thiệu, quảng bá, tiêu thụ các mặt hàng nông sản đảm bảo tiêu chuẩn đến người tiêu dùng.