Bắc Giang: Triển khai các giải pháp tiết kiệm điện mùa nắng nóng 2023

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Công văn số 2619/UBND-KTTH về việc tăng cường triển khai các giải pháp tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn tỉnh ứng phó với nguy cơ nắng nóng và năm 2023.

Nhằm triển khai các giải pháp tiết kiệm điện và đảm bảo cung ứng điện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, đặc biệt là ứng phó với nguy cơ nắng nóng của năm 2023 và hạn chế thấp nhất khả năng phải tiết giảm phụ tải, các cơ sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố phối hợp với Công ty Điện lực Bắc Giang tăng cường triển khai các giải pháp tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn tỉnh.

Bắc Giang: Triển khai các giải pháp tiết kiệm điện mùa nắng nóng 2023
Nhân viên Công ty Điện lực Bắc Giang, đang sửa chữa bảo dưỡng thiết bị điện phục vụ cấp điện mùa nắng nóng năm 2023.

Cụ thể, Công ty Điện lực Bắc Giang phải đảm bảo cung cấp điện cho các phụ tải quan trọng trên địa bàn tỉnh theo thứ tự ưu tiên. Trong trường hợp phảo thực hiện ngừng, giảm cung cấp điện cho khách hàng trên địa bàn phải thông báo cụ thể các khu vực, thời gian thực hiện ngừng, giảm cung cấp điện theo đúng quy định cho khách hàng biết trước để chủ động kế hoạch sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và sinh hoạt của người dân.

Hạn chế tối đa việc ngừng, giảm cung cấp điện vào ban đêm và thời gian cao điểm nắng nóng trong ngày nhằm tránh gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ gia đình, trừ những trường hợp bất khả kháng. Chỉ đạo các Điện lực huyện, thành phố làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp là các trung tâm thương mại, cơ sở dịch vụ, cơ sở công nghiệp, cơ sở sản xuất để vận động, khuyến khích các khách hàng này sử dụng máy phát điện dự phòng (nếu có) nhằm chhur động thêm nguồn cung cấp điện, triển khai thực hiện phương án điều chỉnh phụ tải (DR) theo quy định.

Giám đốc sở, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, Chủ tịch UBND huyện, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai ngay các giải pháp cấp bách nhằm tăng cường tiết kiệm điện; góp phần bảo đảm việc cung cấp điện ổn định trên địa bàn quản lý. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai các giải pháp tiết kiệm điện tại cơ quan và các đơn vị trực thuộc; phối hợp với Công ty Điện lực Bắc Giang, Sở Công Thương báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện và đề xuất khen thưởng các tổ chức, cá nhân làm tốt.

Giám đốc sở, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, Chủ tịch UBND huyện, thành phố phối hợp với Công ty Điện lực Bắc Giang, các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức toàn dân về tình hình khó khăn trong cung cấp điện hiện nay, tạo sự đồng thuận trong nhân dân về chủ trương tiết kiệm điện trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là trong giai đoạn cao điểm nắng nóng để bảo đảm an toàn, ổn định trong cung ứng điện.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần phối hợp với các cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức toàn dân về tình hình khó khăn trong cung cấp điện hiện nay, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân về chủ trương tiết kiệm điện trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là trong giai đoạn cao điểm nắng nóng để đảm bảo an toàn, ổn định trong cung ứng điện.

Ngoài ra, các cơ quan thông tấn, báo chí cũng triển khai xây dựng chuyên mục tuyên truyền về thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh, tăng cường thực hiện các bài viết thông tin về các chủ trương, chính sách của Chính phủ, UBND tỉnh, ngành điện trong việc thực hiện tiết kiệm điện, nhất là trong giai đoạn cao điểm nắng nóng của năm 2023.

Phương Thúy