Bộ Công Thương tiếp tục gia hạn thời gian nộp bản trả lời vụ điều tra chống bán phá giá sợi dài làm từ polyester

Sau lần gia hạn đầu tiên vào ngày 27/5, Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương mới đây tiếp tục thông báo gia hạn thời gian nhận bản trả lời bản câu hỏi điều tra trong vụ việc tới ngày 19/6 nhằm tạo điều kiện tối đa cho các bên liên quan.

Liên quan đến vụ việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm sợi dài làm từ polyester có xuất xứ từ Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia và Malaysia, ngày 21/4/2020, Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương - Cơ quan điều tra trong vụ việc - đã ban hành bản câu hỏi điều tra đối với các bên liên quan. Theo đó, thời hạn nhận bản trả lời bản câu hỏi đầy đủ là 17h00 ngày 28/5/2020.

Ngày 27/5/2020, Cục Phòng vệ thương mại đã thông báo về việc gia hạn lần thứ nhất thời hạn trả lời bản câu hỏi cho các bên liên quan trong vụ việc. Thời hạn trả lời được gia hạn lần 1 là 17h00 ngày 12/6/2020.

Tuy nhiên, sau khi thông báo gia hạn lần 1, Cục Phòng vệ thương mại cho biết vẫn nhận được một số đề nghị gia hạn thêm thời hạn trả lời câu hỏi của các bên liên quan trong vụ việc điều tra chống bán phá giá sợi dài làm từ polyester do các yếu tố khách quan làm chậm trễ việc tham gia trả lời bản câu hỏi.

Để tạo điều kiện cho các bên liên quan hợp tác đầy đủ trong vụ việc, căn cứ khoản 2, Điều 35 Nghị định 10/2018/NĐ-CP ngày 15/1/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại, Cục Phòng vệ thương mại đã quyết định gia hạn thời gian nhận bản trả lời bản câu hỏi điều tra dành cho các bên liên quan trong vụ việc tới 17h00 ngày 19/6/2020. Bản trả lời được coi là nộp đúng hạn khi Cục Phòng vệ thương mại nhận được đầy đủ các bản cứng và bản mềm trước thời gian này.

Đối với các nội dung khác, Cục Phòng vệ thương mại đề nghị các bên liên quan thực hiện theo hướng dẫn trong bản câu hỏi điều tra đã được ban hành ngày 21/4/2020.

Thy Thảo