Bộ trưởng Trần Tuấn Anh: Nhiệm vụ kép để đón những cơ hội đầu tiên từ EVFTA

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho rằng, hơn cả sẵn sàng, các đơn vị thuộc Bộ cần triển khai nhanh, khẩn trương nhiệm vụ kép, để chúng ta chủ động vào cuộc, khai thác ngay được những cơ hội đầu tiên từ Hiệp định EVFTA.

Trong buổi làm việc chiều ngày 4/3/2020 với lãnh đạo các Cục, Vụ, đơn vị chức năng liên quan về công tác chuẩn bị thực thi EVFTA khi Hiệp định này chính thức có hiệu lực, dự kiến vào 1/7/2020, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nhấn mạnh, Hiệp định có ý nghĩa quan trọng, là bước đi mới trong tiến trình hội nhập của đất nước và là giải pháp quan trọng để đạt được các chỉ tiêu của ngành trong bối cảnh quốc tế có nhiều diễn biến không thuận lợi.

Do vậy, Bộ trưởng yêu cầu lãnh đạo các đơn vị liên quan cần chủ động, tích cực chuẩn bị các nội dung cần thiết để Hiệp định có thể sớm được đưa vào thực thi.

“Để công tác triển khai đạt được kết quả tốt, cần có sự vào cuộc của các tổ chức, cơ quan nhà nước, của cả hệ thống chính trị, nhất là sự chuẩn bị từ trong nội bộ ngành Công Thương”, Bộ trưởng nói.

EVFTA
Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết, để chuẩn bị tốt cho việc thực thi EVFTA khi Hiệp định này có hiệu lực, ngành Công Thương cần triển khai hai nhiệm vụ kép

Người đứng đầu ngành Công Thương nhấn mạnh, để chuẩn bị cho việc thực thi Hiệp định đạt kết quả tốt nhất, ngành cần thực hiện nhanh, khẩn trương hai nhiệm vụ kép.

Thứ nhất, phổ biến thông tin, tuyên truyền về Hiệp định cho các đối tượng liên quan; cho các cơ quan, tổ chức chịu trách nhiệm thực thi Hiệp định này. Đồng thời, tuyên truyền và cung cấp, phổ biến Hiệp định cho cộng đồng doanh nghiệp, cho các địa phương, cho các hội ngành hàng...

Thứ hai, phải đổi mới, phải rút kinh nghiệm từ những hình thức, mô hình cũ và phải làm rõ được những tồn tại, đưa nội dung mới cụ thể vào công tác chuẩn bị cho việc thực thi Hiệp định.

“Phải đổi mới từ nội dung, cách thức tổ chức; đổi mới từ cách chọn lựa đối tượng, đổi mới về đối tượng tham gia cung cấp, phổ biến thông tin, kiến thức và đặc biệt là đổi mới trong cách thức phối hợp tổ chức...”, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết.

Bộ trưởng ví dụ, không phải chỉ một mình Bộ Công Thương nữa mà Bộ Công Thương cùng với Bộ Khoa học công nghệ phối hợp phổ biến kiến thức về Hiệp định EVFTA, về những vấn đề liên quan đến truy xuất nguồn gốc, hàng rào kỹ thuật, kiểm soát chất lượng an toàn thực phẩm...

“Tôi đề nghị chúng ta phải cụ thể hóa việc chuẩn bị thành các kế hoạch hành động, kế hoạch tuyên truyền để cung cấp thông tin về Hiệp định cho người dân, doanh nghiệp, cho cả cộng đồng”, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nhấn mạnh.

EVFTA
Người đứng đầu ngành Công Thương yêu cầu, lãnh đạo các đơn vị liên quan phải đặt mình vào vị trí, cương vị của doanh nghiệp, để xem họ thực sự cần gì, muốn nói gì... 

Đặc biệt, Bộ trưởng còn lưu ý, lãnh đạo các Cục, Vụ, đơn vị liên quan phải đặt mình vào vị trí, cương vị của doanh nghiệp, để xem họ thực sự cần gì, muốn nói gì... để từ đó thống nhất những giải pháp, hỗ trợ, giải đáp cho doanh nghiệp.

Ngoài ra, Bộ trưởng cũng yêu cầu, khẩn trương xây dựng website phổ biến về Hiệp định EVFTA. Website này không chỉ có nội dung liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu mà phải luôn lồng ghép đầy đủ các thông tin khác, kể cả yếu tố phát triển bền vững, môi trường, quyền của người lao động - doanh nghiệp, truy xuất nguồn gốc... tất cả những nội dung liên quan đến Hiệp định.

Kế đó, Bộ trưởng cũng đề nghị, xây dựng ngay một kế hoạch cụ thể về việc tổ chức các hội nghị đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực thể chế và kế hoạch cụ thể về công tác phổ biến thông tin, tuyên truyền, giới thiệu về Hiệp định và hướng tới mục tiêu cụ thể phát triển thị trường khi đi vào hiệu lực. Những kế hoạch này sẽ triển khai ngay từ tháng 3 này cho đến hết năm 2020 và liên tục.

Đích thân Bộ trưởng cùng các Thứ trưởng, lãnh đạo các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm tham gia đầy đủ các chương trình, nâng cao kiến thức về hội nhập cũng như về Hiệp định EVFTA. Các chương trình sẽ được tổ chức tại các khu kinh tế, khu công nghiệp ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nhấn mạnh, nhiệm vụ tuyên truyền và đổi mới cách thức triển khai các hoạt động, bởi, dự kiến đầu tháng 7, Hiệp định EVFTA sẽ chính thức có hiệu lực, nếu không tổ chức ngay việc tuyên truyền, cung cấp thông tin hay tập huấn cho tốt, cho kịp thời, để hệ thống chúng ta sẵn sàng thì chúng ta sẽ lúng túng khi EVFTA có hiệu lực, và trong cả nửa cuối của năm 2020 sẽ rất khó khăn.

“Hơn cả sẵn sàng, các đơn vị tham mưu thuộc Bộ phải chuẩn bị những điều kiện tốt nhất để cả hệ thống chúng ta chủ động vào cuộc khai thác ngay được những cơ hội đầu tiên của Hiệp định EVFTA, tạo không khí phấn khởi, tự tin cho cộng đồng doanh nghiệp”, Bộ trưởng nhấn mạnh tinh thần này một lần nữa.

Do vậy, Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị trong bộ, đặc biệt là vụ Chính sách thương mại đa biên (đơn vị đầu mối) phải tập trung rà soát các nội dung trong phụ lục; hoàn thiện hồ sơ, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo việc phê chuẩn của Quốc hội.

Bộ trưởng giao, Vụ Kế hoạch chủ trì tổ chức thực hiện công tác phối hợp với các đơn vị đầu mối trong Bộ Công Thương để hoàn thiện các nhóm giải pháp. Cục Xuất nhập khẩu phối hợp với Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ xây dựng kịch bản khai thác thị trường và phát triển thị trường theo các nhóm ngành mà chúng ta có lợi thế và điều kiện để khai thác.

Cùng với đó, Cục Xuất nhập khẩu phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Bộ, ngành khác để thúc đẩy biện pháp cụ thể mở cửa thị trường để tạo điều kiện cho các sản phẩm có thế mạnh của chúng ta trên thị trường đó.

 

Hoàng Hòa - Thy Thảo (ảnh)