Phó Chủ tịch EuroCham chỉ ra những lĩnh vực cạnh tranh khi EVFTA đi vào thực thi

Phó Chủ tịch EuroCham EuroCham nhận định về những lĩnh vực cạnh tranh giữa doanh nghiệp châu Âu và doanh nghiệp Việt Nam tại thị trường trong nước
Thái Linh

Video khác