EVFTA là đường cao tốc kết nối Việt Nam - EU

Ông Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nhận định, EVFTA sẽ là đường cao tốc kết nối kinh tế Việt Nam với 27 nền kinh tế hàng đầu của châu Âu, mang lại tác động lớn đối với sự phát triển của doanh nghiệp.
Nguyễn Văn - Thy Thảo

Video khác