Phó Chủ tịch Eurocham nói về phản ứng của doanh nghiệp châu Âu trước EVFTA

Ông Nguyễn Hải Minh, Phó Chủ tịch EuroCham cho rằng cộng động doanh nghiệp châu Âu đang kinh doanh tại châu Âu và tại Việt Nam không có sự khác biệt trong tiếp cận EVFTA
Thái Linh

Video khác