Cà phê Việt tăng thị phần tại Italy

Trong tháng 1/2023, xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang thị trường Italy tăng mạnh, tăng 78,9% về lượng và tăng 81,5% về trị giá so với tháng 12/2022

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, tháng 1/2023, xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang thị trường Italy đạt 17,27 nghìn tấn, trị giá 35,71 triệu USD, tăng 78,9% về lượng và tăng 81,5% về trị giá so với tháng 12/2022, so với tháng 1/2022 tăng 30,5% về lượng và tăng 27,1% về trị giá.

Tháng 1/2023, giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam sang thị trường Italy đạt mức 2.067 USD/tấn, tăng 1,4% so với tháng 12/2022, nhưng giảm 2,6% so với tháng 1/2022.

Chủng loại cà phê của Việt Nam xuất khẩu sang Italy trong năm 2022

ca phe

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Về chủng loại Năm 2022, Việt Nam xuất khẩu các chủng loại cà phê Robusta, Arabica và cà phê chế biến sang thị trường Italy . Trong đó, xuất khẩu cà phê Robusta sang thị trường Ý trong năm 2022 đạt 135,61 nghìn tấn, trị giá 277,85 triệu USD, tăng 8,0% về lượng và tăng 28,7% về trị giá so với năm 2021; cà phê Arabica đạt 3,33 nghìn tấn, trị giá 14,38 triệu USD, tăng 110,5% về lượng và tăng 227,9% về trị giá. Ngược lại, xuất khẩu cà phê chế biến của Việt Nam sang Italy giảm 12% so với năm 2021, đạt 3,37 triệu USD.

Theo số liệu từ Cơ quan Thống kê châu Âu, trong 11 tháng năm 2022, Italy nhập khẩu cà phê từ thế giới đạt 653,41 nghìn tấn, trị giá 2,28 tỷ EUR (2,43 tỷ USD), tăng 10,5% về lượng và tăng 69,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Lượng nhập khẩu cà phê của Italy từ Việt Nam trong 11 tháng năm 2022 tăng 16,4% về lượng và tăng 80,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021, đạt 139,56 nghìn tấn, trị giá 324,22 triệu EUR (345,36 triệu USD).

Thị phần cà phê của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Italy từ thế giới tăng từ 20,28% trong 11 tháng năm 2021 lên 21,36% thị phần trong 11 tháng năm 2022.

Thanh An