Canada cho phép sử dụng một số loại phụ gia thực phẩm mới trong sản phẩm tôm và sản phẩm từ sữa

Dựa trên các kết quả đánh giá, Canada vừa qua đã cho phép sử dụng chất sodium phosphate – tribasic và enzym Chymosin từ vi nấm Aspergillus niger DSM 32805 dưới dạng phụ gia trong một số loại thực phẩm.
Tôm đông lạnh
 Canada vừa cho phép sử dụng chất sodium phosphate – tribasic trong một số sản phẩm tôm đông lạnh

Tổng cục Thực phẩm thuộc Bộ Y tế Canada vừa gửi các thông báo đến Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về kết quả đánh giá an toàn của việc sử dụng chất sodium phosphate – tribasic và enzym Chymosin từ vi nấm Aspergillus niger DSM 32805 dưới dạng phụ gia trong một số loại thực phẩm.

Cụ thể, Tổng cục Thực phẩm Canada đánh giá việc sử dụng độc lập chất sodium phosphate – tribasic cũng như kết hợp chất này với các loại phosphates đã được cấp phép sử dụng khác là an toàn cho việc giảm thiểu tổn thất trong quá trình chế biến và giảm việc rỉ nước khi rã đông tôm đông lạnh hoặc tôm nấu chín đông lạnh.

Do đó, Tổng cục Thực phẩm Canada đồng ý cho phép sử dụng chất sodium phosphate – tribasic như là phụ gia thực phẩm đối với một số sản phẩm tôm đông lạnh kể từ ngày 28/04/2021.

Chi tiết quyết định này xem tại đây.

Đối với enzym Chymosin, Tổng cục Thực phẩm Canada cũng đánh giá việc sử dụng enzym Chymosin từ vi nấm Aspergillus niger DSM 32805 dưới dạng phụ gia thực phẩm trong một số thực phẩm làm từ sữa là an toàn đối với sức khoẻ người tiêu dùng. Do đó, cơ quan này chính thức cho phép sử dụng enzym Chymosin từ vi nấm Aspergillus niger DSM 32805 trong sản xuất và chế biến một số loại thực phẩm làm từ sữa kể từ ngày 27/04/2021.

Chi tiết quyết định này xem tại đây.

Quang Đặng