Chủ tịch Công đoàn TCT Thép Việt Nam - CTCP tái đắc cử Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII

Ngày 3/12/2023, ngày làm việc cuối cùng của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII đã ra mắt Đại hội.

Danh sách gồm có 168 ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là những đồng chí có phẩm chất đạo đức, năng lực, tâm huyết với giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn để gánh vác trọng trách do Đảng, công nhân, viên chức, lao động giao phó.

Ông Vương Duy Khánh - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP đã tái đắc cử Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII nhiệm kỳ 2023-2028.

Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP là công đoàn cấp trên cơ sở trực thuộc Công đoàn Công Thương Việt Nam, luôn có những đóng góp quan trọng tạo nên sức mạnh chung của Công đoàn Công Thương Việt Nam.

Tham dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 – 2028, Đoàn đại biểu ngành Công Thương gồm 14 công đoàn viên tiêu biểu. Công đoàn Công Thương Việt Nam hiện trực tiếp quản lý 16 công đoàn cấp trên cơ sở, với 515 công đoàn cơ sở; phối hợp quản lý 21 công đoàn ngành Công Thương tỉnh, thành phố...

Một số hình ảnh đẹp tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam:

cong doan vnsteel
Toàn cảnh Đại hội
cong doan vnsteel dong
Các đại biểu đứng lên làm nghi thức
cong doan vnsteel tham gia dh
Đại biểu ngành Công Thương chụp ảnh lưu niệm
cong doan vnsteel tham gia dhtld
Tham dự Đại hội trong niềm vinh hạnh, tự hào
dai hoi tld
Ông Vương Duy Khánh - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP đã trúng cử Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII nhiệm kỳ 2023-2028.
Ngô Minh