Cục QLTT Hà Nội: Tăng cường kiểm soát quản lý giá và thông tin giá cả thị trường

Ngày 25/5/2021, Cục Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội ban hành công văn số 440/QLTTHN-NVTH gửi Đội trưởng các Đội QLTT về việc Thực hiện Chỉ thị 11/CT-UBND, ngày 24/5/2021 và tăng cường phối hợp công tác quản lý giá và thông tin giá cả thị trường trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UBND, ngày 24/5/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội; Ý kiến chỉ đạo tại văn bản sổ 4891/VP-KT về tăng cường công tác quản lý giá và thông tin giá cả thị trường trên địa bàn Thành phố (theo đề nghị của Bộ Tài Chính tại văn bản số 4896/BTC-QLG, ngày 14/5/2021), Cục Quản lý thị trường Hà Nội (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội) yêu cầu Đội trưởng các Đội quản lý thị trườngthực hiện nhiệm vụ sau:

Tiếp tục thực hiện các Chỉ thị, Công điện của của Bộ Công Thương, UBND Thành phố, Tổng cục Quản lý thị trường về việc tăng cường công tác quản lý thị trường, đảm bảo thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của Cục tại văn bản số 433/QLTTHN-NVTH, ngày 21/5/2021 về phối hợp công tác bình ổn thị trường, giá cả hàng hóa trong tình hình diễn biến mới của dịch bệnh Covid -19 theo chức năng nhiệm vụ, địa bàn và lĩnh vực được giao.

Theo dõi sát diễn biến tình hình giá cả thị trường hàng hóa, dịch vụ; Chủ động phối hợp với cơ quan liên quan tăng cường công tác quản lý về giá, kiểm tra, kiểm soát đối với mặt hàng, phải thực hiện kê khai giả, niêm yết giá nhất là đối với hàng hóa vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, hàng hóa thiết yếu trên địa bàn.

Tránh để xảy ra những biến động bất thường về giá ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân trên địa bàn Thành phố.

Thực hiện phối hợp các cơ quan địa phương kiểm tra, kiểm soát và xử lý theo thẩm quyền đối với các tổ chức, cá không chấp hành quy định của Thành phố về yêu cầu tiếp tục tạm dừng hoạt động một số cơ sở kinh doanh dịch vụ để đảm bảo phòng, chống dịch bệnh Covid-19, cụ thể: Nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn, uống tại chỗ (chỉ cho phép bán hàng mang về); các cửa hàng cắt tóc, gội đầu, đến khi có thông báo mới của Thành phố.

 

Nguyễn Hân