Danh sách 21 ngân hàng có lãi suất tiết kiệm từ 6% các kỳ hạn 6 tháng đến 24 tháng

Trong bối cảnh các ngân hàng giảm lãi suất huy động, vẫn có 21 ngân hàng thương mại neo lãi suất tiết kiệm từ 6% trở lên trong các kỳ hạn 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng, 18 tháng, 24 tháng.
lãi suất tiết kiệm

Thời gian qua, các ngân hàng thương mại có nhiều đợt giảm lãi suất tiết kiệm. Cuối năm ngoái, lãi suất tiết kiệm bình quân trong khoảng 11-12% một năm trong bối cảnh nhiều ngân hàng chạy đua huy động vốn. Tuy nhiên, bước sang 2023, lãi suất tiết kiệm quay đầu giảm nhanh và mạnh. Tới đầu tháng 10, lãi suất kỳ hạn 12 tháng tại một số nngân hàng lớn như  Vietcombank, Agribank, Techcombank, BIDV, Vietinbank… về 5,5% một năm, thấp hơn giai đoạn Covid-19.

Lý do là, nhu cầu thế giới xuống thấp, doanh nghiệp ít đơn hàng nên nhu cầu vay vốn thu hẹp lại. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến tín dụng tăng trưởng thấp kỷ lục, cùng với chính sách tiền tệ nới lỏng giúp thanh khoản hệ thống ngân hàng dồi dào, đã kéo lãi suất huy động xuống đáy.

Trong bối cảnh đó, nhiều ngân hàng thương mại vẫn neo lãi suất tiết kiệm từ 6% trở lên trong các kỳ hạn 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng, 18 tháng, 24 tháng.

Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng

Tại kỳ hạn 6 tháng, 5 ngân hàng thương mại có lãi suất tiết kiệm từ 6%:

Ngân hàng

Kỳ hạn 6 tháng

PVCOMBANK

6,4%

NCB

6,3%

HDBANK

6,1%

CBBANK

6%

BAOVIETBANK

6,1%

Kỳ hạn 9 tháng

 Tại kỳ hạn 9 tháng, 5 ngân hàng thương mại có lãi suất tiết kiệm từ 6%:

Ngân hàng

Kỳ hạn 9 tháng

PVCOMBANK

6,4%

NCB

6,35%

HDBANK

6,1^

CBBANK

6,1%

BAC A BANK

6%

Tại kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng, đều có 5 ngân hàng thương mại có lãi suất từ 6% trở lên, danh sách các ngân hàng thứ tự từ 1 đến 4 giống nhau, chỉ có sự thay đổi ở vị trí thứ 5: ở kỳ hạn 9 tháng có BAC A BANK thay cho BAOVIETBANK.

Kỳ hạn 12 tháng

Tại kỳ hạn 12 tháng,  số ngân hàng thương mại có lãi suất tiết kiệm từ 6% tăng rõ rệt: 12 ngân hàng thương mại

Ngân hàng

Kỳ hạn 12 tháng

PVCOMBANK

6,5%

NCB

6,4%

HDBANK

6,3%

CBBANK

6,3%

BAC A BANK

6,1%

BAOVIETBANK

6,1%

OCEANBANK

6,1%

SCB

6,05%

BVBANK

6,05%

SHB

6,1%

SACOMBANK

6,2%

DONG A BANK

6,3%

Kỳ hạn 18 tháng

Tại kỳ hạnh 18 tháng, con số ngân hàng thương mại có lãi suất tiết kiệm từ 6% tăng gần gấp đôi so với kỳ hạn 12 tháng: 21 ngân hàng thương mại

Ngân hàng

Kỳ hạn 18 tháng

PVCOMBANK

6,8%

NCB

6,4%

HDBANK

6,5%

CBBANK

6,4%

BAC A BANK

6,25%

VIET A BANK

6,4%

BAOVIETBANK

6,4%

OCEANBANK

6,5%

SCB

6,05%

BVBANK

6,15%

SHB

6,4%

VIETBANK

6,8%

DONG A BANK

6,05%

VIB

6,2%

SACOMBANK

6,4%

KIENLONGBANK

6,4%

PG BANK

6,2%

LPBANK

6,8%

MB

6,3%

NAMA BANK

6,4%

TPBANK

6%

Kỳ hạn 24 tháng

Tại kỳ hạn 24 tháng, số ngân hàng thương mại có lãi suất tiết kiệm từ 6% trở lên ít hơn kỳ hạn 18 tháng: 18 ngân hàng thương mại

Ngân hàng

Kỳ hạn 24 tháng

OCB

6%

SCB

6,05%

BVBANK

6,2%

BAC A BANK

6,25%

PVCOMBANK

6,3%

TPBANK

6,3%

DONG A BANK

6,3%

HD BANK

6,3%

KIEN LONG BANK

6,4%

NAM A BANK

6,4%

OCEANBANK

6,4%

SHB

6,4%

VIET A BANK

6,4%

NCB

6,4%

BAO VIET BANK

6,5%

VIB

6,5%

SACOMBANK

6,5%

CB

6,7%

Phương Nga