Điện Biên triển khai các Quyết định của Thủ tướng về Quy hoạch cửa khẩu với Lào và Trung Quốc

Vừa qua, UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành Kế hoạch triển khai các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch cửa khẩu trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Ngày 14 tháng 10 năm 2023, Thủ tướng chính phủ ban hành Quyết định số 1199/QĐ-TTg và Quyết định số 1201/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch cửa khẩu trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam - Lào thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm tăng cường hợp tác quốc tế, thu hút đầu tư trong và ngoài nước qua cửa khẩu.

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sát với tình hình thực tế và nhu cầu quy hoạch phát triển hệ thống cửa khẩu trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn năm 2050 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; tạo tiền đề phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch và tăng cường giao lưu hợp tác hai Bên biên giới, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh ở khu vực biên giới.

Điện Biên
Đoàn công tác Ủy ban Đối ngoại Quốc hội khảo sát tuyến biên giới Việt Nam - Lào tại cửa khẩu Quốc tế Tây Trang.

Mục tiêu là phấn đấu đến năm 2030 tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc, tỉnh Điện Biên có 1 cửa khẩu song phương (A Pa Chải/Việt Nam - Long Phú/Vân Nam, Trung Quốc). Tuyến biên giới Việt Nam - Lào, tỉnh Điện Biên có 2 cửa khẩu quốc tế (Tây Trang/Việt Nam - Pang Hốc/Lào; Huổi Puốc/Việt Nam - Na Son/Lào), 1 cửa khẩu chính (Si Pa Phìn/Việt Nam - Huổi Lả/Lào), 2 cửa khẩu phụ (Nà Bủng/Việt Nam - Lao Phu Chai/Lào; Nậm Đích/Việt Nam - Huổi Hịa/Lào) và 3 lối mở biên giới (Nậm Là/Việt Nam - Hát Him/Lào; Huổi Chan/Việt Nam - Huổi Lái/Lào; Pa Thơm/Việt Nam - Pạc Thơm/Lào).

Trước mắt là từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối các cửa khẩu với nội địa, kết nối với cửa khẩu bên kia biên giới và trong khu vực cửa khẩu. Ưu tiên đầu tư các tuyến đường giao thông liên vùng kết nối đến các cửa khẩu trọng điểm, nhất là các tuyến đường kết nối giữa các cửa khẩu trọng điểm với các trung tâm kinh tế và các trục vận tải khác, bao gồm: Nâng cấp tuyến đường kết nối cửa khẩu Na Son/Lào với cửa khẩu Huổi Puốc; đầu tư xây dựng tuyến cao tốc đến cửa khẩu quốc tế Tây Trang; đầu tư mở rộng, nâng cấp quốc lộ 4H đến cửa khẩu A Pa Chải.

Từng bước đầu tư có trọng điểm hạ tầng, trang thiết bị, kỹ thuật hiện đại, đồng bộ nhằm hình thành hệ thống cửa khẩu thông minh với mục tiêu thông quan nhanh chóng, hiệu quả, cơ bản đáp ứng tiêu chuẩn từng loại hình cửa khẩu quy định tại Nghị định số 34/2023/NĐ-CP ngày 16/6/2023 của Chính phủ. Hình thành các khu vực cửa khẩu biên giới có hoạt động thương mại, logistics, du lịch và dịch vụ phát triển tương xứng với tiềm năng và nhu cầu giao thương giữa tỉnh Điện Biên với các tỉnh có chung đường biên giới của Trung Quốc và Lào.

Các Sở, ban, ngành, thành phố các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế và các nội dung của Kế hoạch này để chủ động triển khai thực hiện, đảm bảo nội dung và tiến độ đã đề ra.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo về UBND tỉnh Điện Biên (qua Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh) để được hướng dẫn thực hiện hoặc tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền chỉ đạo giải quyết theo quy định. UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan trong việc triển khai thực hiện. Chủ động phối hợp xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết hoặc báo cáo với cấp có thẩm quyền giải quyết, cho ý kiến đối với các nội dung phát sinh hoặc vượt quá thẩm quyền của ngành trong quá trình thực hiện kế hoạch.

Lan Phương