E-magazine: Bộ Công Thương huy động tổng lực hỗ trợ địa phương tiêu thụ nông sản

Việt Nam đón nhận đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát tại nhiều tỉnh, thành phố, khi mà nhiều loại nông sản đang đi vào vụ thu hoạch với sản lượng lớn. Yêu cầu đặt ra lúc này là khẩn trương khơi thông dòng chảy hàng hóa, thúc đẩy tiêu thụ nông sản địa phương, giữ vững “mục tiêu kép”.

E-magazine: Bộ Công Thương huy động tổng lực hỗ trợ địa phương tiêu thụ nông sảnE-magazine: Bộ Công Thương huy động tổng lực hỗ trợ địa phương tiêu thụ nông sảnE-magazine: Bộ Công Thương huy động tổng lực hỗ trợ địa phương tiêu thụ nông sảnE-magazine: Bộ Công Thương huy động tổng lực hỗ trợ địa phương tiêu thụ nông sảnE-magazine: Bộ Công Thương huy động tổng lực hỗ trợ địa phương tiêu thụ nông sảnE-magazine: Bộ Công Thương huy động tổng lực hỗ trợ địa phương tiêu thụ nông sảnE-magazine: Bộ Công Thương huy động tổng lực hỗ trợ địa phương tiêu thụ nông sảnE-magazine: Bộ Công Thương huy động tổng lực hỗ trợ địa phương tiêu thụ nông sảnE-magazine: Bộ Công Thương huy động tổng lực hỗ trợ địa phương tiêu thụ nông sảnE-magazine: Bộ Công Thương huy động tổng lực hỗ trợ địa phương tiêu thụ nông sảnE-magazine: Bộ Công Thương huy động tổng lực hỗ trợ địa phương tiêu thụ nông sảnE-magazine: Bộ Công Thương huy động tổng lực hỗ trợ địa phương tiêu thụ nông sản

Bài: Thy Thảo - Đồ họa: Duy Kiên