[eMagazine] Ngành Công Thương Bắc Kạn: Chủ động thích ứng để phục hồi và phát triển kinh tế

Năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhưng nhờ có các cơ chế, chính sách phù hợp nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, phục hồi kinh tế, ngành Công Thương Bắc Kạn đã đạt được nhiều kết quả khả quan.