EVNHANOI cấp điện cho dự án của Công ty Samsung Electronics Việt Nam

Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) làm việc với Công ty Samsung Electronics Việt Nam về việc cung cấp điện cho dự án Trung tâm nghiên cứu và phát triển Samsung Hanoi R&D Center tại Khu đô thị Tây Hồ Tây, quận Bắc Từ Liêm.

Theo Quy hoạch phát triển Điện lực thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 của Bộ Công Thương. Hợp phần I, Khu trung tâm Khu đô thị Tây Hồ Tây được cấp điện bởi Trạm biến áp 110kV Tây Hồ Tây (04 MBA 63MVA). EVNHANOICông ty Samsung Electronics Việt Nam đã thống nhất về việc thỏa thuận đấu nối cho dự án.

EVNHANOI cung cấp điện cho dự án của Công ty Samsung Electronics Việt Nam
EVNHANOI cung cấp điện cho dự án của Công ty Samsung Electronics Việt Nam

EVNHANOI sẽ cung cấp đủ công suất cấp điện cho dự án với tổng công suất dự kiến 16 MVA. Trong giai đoạn từ tháng 6 năm 2022, EVNHANOI sẽ thực hiện cấp điện cho dự án Trung tâm nghiên cứu và phát triển Samsung Hanoi R&D Center từ các nguồn lân cận khác bằng 2 tuyến cáp ngầm 22kV về đến ngăn máy cắt đầu vào tại trạm biến áp của Samsung Electronics Việt Nam trong khu đô thị Tây Hồ Tây.

Trong quá trình thực hiện, EVNHANOI gặp một số khó khăn vướng mắc liên quan đến công tác thu hồi, rà soát hồ sơ pháp lý, chuẩn bị thủ tục xin quỹ nhà tạm cư, xây dựng kế hoạch cưỡng chế thu hồi khu đất xây dựng TBA 110kV Tây Hồ Tây theo qui định. EVNHANOI đã báo cáo UBND Thành phố trong đó kiến nghị UBND Thành phố Hà Nội chỉ đạo UBND quận Bắc Từ Liêm tiếp tục giúp đỡ, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng khu đất xây dựng Trạm biến áp 110kV Tây Hồ Tây để sớm có mặt bằng khởi công công trình trong tháng 9/2022.

EVNHANOI xác định việc cấp điện an toàn, liên tục và ổn định cho dự án Trung tâm nghiên cứu và phát triển Samsung Hanoi R&D Center là mục tiêu quan trọng. EVNHANOI sẽ dồn mọi nguồn lực để đảm bảo cấp điện cho dự án cho đến khi trạm Trạm biến áp 110kV Tây Hồ Tây được hoàn thành. Điểm đấu nối sẽ được thỏa thuận chi tiết tại biên bản thỏa thuận đấu nối và về đến ngăn máy cắt đầu vào tại trạm biến áp của Samsung Electronics Việt Nam trong khu đô thị Tây Hồ Tây.

Việt Anh