EVNHCMC: Chuyển đổi số lấy con người làm trung tâm

Để đạt được mục tiêu “cơ bản hoàn thành quá trình chuyển đổi số vào cuối năm 2022 và năm 2025 trở thành doanh nghiệp số toàn diện”, Tổng công ty Điện lực TP.HCM đã và đang tập trung đào tạo, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, có trình độ quốc tế đáp ứng yêu cầu phát triển của một doanh nghiệp số.

Con người làm trung tâm

Chia sẻ về quá trình chuyển đổi số của Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) ông Nguyễn Văn Thanh - Tổng Giám đốc Tổng Công ty cho biết, trong quá trình chuyển đổi số, công nghệ là phương tiện và con người sẽ là yếu tố quyết định sự thành công.

Thực hiện phương châm này, EVNHCMC xác định mục tiêu xuyên suốt của giai đoạn 2020-2025 là “Tập trung đào tạo, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, có trình độ quốc tế, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, xây dựng thành phố thông minh, nhất là nguồn nhân lực được đào tạo về lưới điện thông minh, doanh nghiệp số, dữ liệu lớn, internet vạn vật, trí tuệ nhân tạo, năng lượng tái tạo, không gian lưới điện ngầm; đáp ứng nguồn lực tham gia thị trường điện cạnh tranh; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của CNVC-LĐ”.

“EVNHCMC đã chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý có kỹ năng quản trị doanh nghiệp chuyên nghiệp, có bản lĩnh, đáp ứng yêu cầu hội nhập khu vực và thế giới”, Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Thanh nhấn mạnh và cho biết, Tổng công ty cũng đã đào tạo, xây dựng được đội ngũ nhân lực khoa học và công nghệ, đặc biệt là nhóm chuyên gia đầu ngành các lĩnh vực chuyên môn - kỹ thuật có trình độ quốc tế và khu vực, đủ năng lực nghiên cứu, ứng dụng hiệu quả các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào tất cả các lĩnh vực hoạt động của EVNHCMC, thực hiện chuyển đổi doanh nghiệp số và xây dựng thành phố thông minh.

EVNHCMC: Chuyển đổi số lấy con người làm trung tâm
Với đội ngũ đông đảo chuyên gia giỏi, công nhân lành nghề và kỹ sư Asean, EVNHCMC tự tin hoàn thành mục tiêu chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025

Cùng với đó, EVNHCMC cũng xây dựng đội ngũ công nhân, nhân viên nghiệp vụ phù hợp tiêu chuẩn chức danh, có sức khỏe tốt, trình độ tay nghề cao, nắm bắt và làm chủ công nghệ, các phương tiện thi công hiện đại và có kỹ năng làm việc chuyên nghiệp, đáp ứng khung năng lực do tập đoàn ban hành. Xây dựng môi trường làm việc cải thiện, năng suất lao động tăng hợp lý, theo kịp mức tăng năng suất lao động của các công ty điện lực của các nước tiên tiến trong khu vực.

Không ai bị bỏ lại phía sau

Đặc biệt, Tổng giám đốc EVNHCMC nhấn manh, để đạt được mục tiêu đến năm 2022 sẽ cơ bản hoàn thành quá trình chuyển đổi số, và đến năm 2025 sẽ trở thành doanh nghiệp số toàn diện, ngoài việc tăng cường công tác tuyên truyền nội bộ nhằm làm thay đổi nhận thức của toàn thể Người lao động về chuyển đổi số, EVNHCMC đã có kế hoạch triển khai đào tạo trình độ chuyên môn, nâng cao kiến thức, kỹ năng về công nghệ số và chuyển đổi số, đảm bảo nguồn nhân lực cho chuyển đổi số và Tổng công ty cam kết sẽ không ai bị bỏ lại phía sau.

Cụ thể, giai đoạn 2021 - 2025, EVNHCMC sẽ phấn đấu, 100% cán bộ quản lý đáp ứng tiêu chuẩn ngoại ngữ (Anh văn) theo qui chế EVN và của Tổng công ty; 100% các cá nhân đăng bạ Kỹ sư ASEAN đạt chứng chỉ PMP được duy trì và gia hạn hiệu lực của chứng chỉ, lực lượng chuyên gia được công nhận sẽ tham gia đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực chuyên môn.

EVNHCMC: Chuyển đổi số lấy con người làm trung tâm
Các chương trình đào tạo đa dạng của EVNHCMC hướng đến mọi đối tượng công nhân viên chức lao động để “không ai bị bỏ lại phía sau"

Đồng thời, đào tạo và phát triển chuyên gia đầu ngành đủ sức triển khai các thành tựu Cách mạng công nghệ (CMCN) 4.0 vào các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, ưu tiên nguồn nhân lực chất lượng cao thuộc các lĩnh vực liên quan đến đề án áp dụng CMCN 4.0 của Tổng công ty.

Cùng với đó, đơn vị sẽ tiếp tục thực hiện đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho người lao động đạt tối thiểu 40 giờ/năm. Bồi dưỡng, nâng cao trình độ tin học cho 100% người lao động (chủ yếu là lực lượng công nhân trực tiếp) để đáp ứng yêu cầu của người lao động trong thời đại CMCN 4.0.

EVNHCMC đã áp dụng mô hình đào tạo nội bộ 70-20-10 (70% học từ trải nghiệm thực tế, thực tiễn công việc, 20% học từ đồng nghiệp và những người xung quanh, 10% học chính thức thông qua các khóa học, chương trình đào tạo) để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Đồng thời, EVNHCMC cũng đã hoàn thiện hệ thống đào tạo trực tuyến, đa dạng với nhiều hình thức bao gồm khung chương trình đào tạo cho các hệ thống chức danh thông qua hệ thống E-learning do đội ngũ chuyên gia, công nhân lành nghề, kỹ sư ASEAN, chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp, cán bộ quản lý biên soạn nội dung.

EVNHCMC: Chuyển đổi số lấy con người làm trung tâm
Đội ngũ công nhân sửa chữa đường dây mang điện trưởng thành từ các chương trình tự đào tạo của EVNHCMC

Ngoài ra, EVNHCMC cũng đang từng bước hoàn thiện hệ thống quản lý sử dụng lao động HRMS, thực hiện số hóa và ứng dụng những công cụ thông minh hỗ trợ công tác quản trị nguồn nhân lực gia tăng hiệu suất, nắm bắt thông tin kịp thời của người lao động để có đủ nguồn lực để ra quyết định cho các định hướng chiến lược.

Tính đến năm 2021, Tổng công ty Điện lực TP.HCM đã có 6 Tiến sĩ, 403 Thạc sĩ, 66 chuyên gia, 245 công nhân lành nghề và 148 Kỹ sư ASIAN (chiếm 46% trong tổng số 322 Kỹ sư ASIAN của cả nước).

Lê Hoa