Giao thông Điện Biên: Cần huy động các nguồn lực để phát triển đồng bộ

Với mục tiêu xây dựng và phát triển mạng lưới giao thông vận tải đồng bộ, đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, những năm qua, Điện Biên đã chú trọng thực hiện công tác quy hoạch giao thông, góp phần vào việc cải thiện mạng lưới giao thông trên địa bàn.

Ngày 4/2/2012, UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành Quyết định 44/QÐ-UBND phê duyệt Ðiều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải giai đoạn 2011 - 2020 định hướng đến năm 2030. Ðây là cơ sở để mạng lưới giao thông vận tải được đầu tư phát triển đồng bộ, tạo liên kết hợp lý, hoàn chỉnh, đẩy nhanh tốc độ xây dựng các tuyến đường huyết mạch, trọng yếu theo quy hoạch đã phê duyệt, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Quốc lộ 12 thuộc địa phận xã Keo Lôm (huyện Ðiện Biên Ðông)

Mục tiêu của quy hoạch là nâng cấp đồng bộ các tuyến quốc lộ trên địa bàn tỉnh đạt tiêu chuẩn đường cấp III, các tuyến tỉnh lộ cơ bản đạt tiêu chuẩn đường cấp IV, cấp V. Nhựa hóa và bê tông hóa 100% đường huyện và 80% đường xã, gắn với việc xây dựng nông thôn mới có hạ tầng giao thông hiện đại. Ðối với giao thông đô thị, phát triển mạng lưới giao thông phải phù hợp với quy hoạch xây dựng đô thị, đảm bảo quỹ đất cho giao thông đạt từ 18% - 23% đất xây dựng đô thị. Những trục phố chính đạt quy mô 4 - 6 làn xe trở lên, những tuyến nhánh có quy mô ít nhất 2 làn xe, hệ thống công trình phụ trợ đảm bảo hiện đại, mỹ quan…

Đến nay, sau 8 năm ban hành Quyết định 44/QĐ-UBND, trên địa bàn toàn tỉnh Điện Biên có trên 9.568 km giao thông, 6 tuyến quốc lộ dài 745,3Km, 20 tuyến tỉnh lộ dài 604,7km, 102 tuyến đường huyện và trên 5.000km đường xã, thôn, xóm, nội đồng, 100% xã đã có đường ô tô đến được trung tâm xã, trong đó có 100% xã, phường, thị trấn có đường ô tô đến trung tâm xã đi lại được các mùa trong năm đạt tỷ lệ 93,8%, còn 8 xã có đường ô tô đi được trong mùa khô chiếm tỷ lệ 6,2%.

Nhiều dự án phát triển giao thông quan trọng trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành, như: Cải tạo, nâng cấp quốc lộ 279, cải tạo, nâng cấp quốc lộ 12 đoạn Mường Chà - Tp. Ðiện Biên Phủ, đường Si Pa Phìn - Mường Nhé...

Theo quy hoạch và phân kỳ đầu tư trong giai đoạn 2021 - 2030, toàn tỉnh dự kiến có 31 dự án đầu tư, nâng cấp và cải tạo giao thông. Trong đó, hệ thống quốc lộ dự kiến nâng cấp, cải tạo 353km, bao gồm: Quốc lộ 6 với tổng chiều dài 115km, đoạn từ Tuần Giáo - TX. Mường Lay và đoạn từ đèo Pha Ðin - Tuần Giáo, quốc lộ 279 dự kiến nâng cấp, cải tạo toàn tuyến, thảm lại mặt đường bê tông nhựa với chiều dài 135km và nâng cấp, cải tạo quốc lộ 12 với chiều dài 103,5km.

Ðối với quy hoạch và phân kỳ đầu tư đường tỉnh, dự kiến trong giai đoạn này sẽ đầu tư, nâng cấp và cải tạo 764km, bao gồm: Duy trì nâng cấp, cải tạo lại mặt đường đoạn Na Son (xã Na Son) - Trại Bò (xã Keo Lôm) huyện Ðiện Biên Ðông; nâng cấp, cải tạo mặt nhựa đối với đoạn Búng Lao (xã Búng Lao, huyện Mường Ảng) - Na Son (huyện Ðiện Biên Ðông) với chiều dài 38km; nâng cấp, cải tạo, mặt nhựa đối với đoạn Chiềng Sinh - Mường Thín - Mường Mùn (huyện Tuần Giáo) với chiều dài 26km...

Thách thức lớn nhất đối với phát triển hệ thống giao thông hiện nay vẫn là nguồn lực thực hiện. Theo dự kiến ban đầu sẽ cần đến hàng chục nghìn tỷ đồng để thực hiện đầu tư, nâng cấp, cải tạo các dự án theo quy hoạch. Cụ thể, tổng nhu cầu vốn dự kiến thực hiện quy hoạch giao thông là 51.696 tỷ đồng, trong đó, giai đoạn 2020 - 2030 là 28.483 tỷ đồng.

Do đó, cần phát huy tốt nội lực, đồng thời sử dụng hiệu quả các nguồn ngân sách địa phương và hỗ trợ từ Trung ương cho phát triển giao thông, tăng cường công tác xúc tiến đầu tư từ nhiều nguồn vốn hợp pháp dưới nhiều hình thức khác nhau như: liên danh, liên kết, hợp tác công tư (PPP). Ðẩy mạnh huy động vốn từ việc khai thác quỹ đất dọc các công trình giao thông, đặc biệt là đối với các tuyến đường quy hoạch xây dựng mới, thực hiện xã hội hóa trong huy động các nguồn lực đầu tư để phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển giao thông nông thôn, nâng mức hỗ trợ của tỉnh cho đầu tư xây dựng và cứng hóa đường giao thông nông thôn. Có chính sách phù hợp nhằm thu hút các hoạt động kinh doanh vận tải như: Ưu đãi về vốn đầu tư phương tiện, thuế, cơ sở hạ tầng...

Ngành giao thông Điện Biên phấn đấu đến năm 2025 hệ thống quốc lộ qua địa bàn được nâng cấp, cơ bản đạt tiêu chuẩn đường cấp IV, đường tỉnh phấn đấu từng bước hoàn thiện nâng cấp cải tạo cơ bản đạt tiêu chuẩn cấp V, VI. Giao thông nông thôn nâng cấp cải tạo, bê tông hóa 100% tuyến đường huyện, 70% đường cấp xã được bê tông hóa.

Đặc biệt hoàn thành việc đầu tư xây dựng Cảng hàng không Điện Biên theo quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Điện Biên giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và được Bộ GTVT phê duyệt tại Quyết định số 2501/QĐ-BGTVT ngày 28/8/2017

Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành, hy vọng mạng lưới giao thông dần hoàn thiện, thông suốt và có tính kết nối cao trong tương lai, tạo nền tảng cho sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Hưng Nguyên