Hai nhà máy điện gió chuyển tiếp được phê duyệt giá mua điện tạm thời

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, tính đến ngày 10/5/2023, đã có 31/85 dự án nhà máy/phần nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp nộp hồ sơ đàm phán mua điện với EVN. Trong đó, 2 dự án nhà máy điện gió đã được EVN phê duyệt giá mua điện tạm thời.
Dự án điện gió chuyển tiếp
 Tính đến ngày 10/5/2023, trong số 31 dự án nhà máy/phần nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp đã nộp hồ sơ đàm phán mua điện, EVN đã phê duyệt giá mua điện tạm thời cho Nhà máy điện gió Nam Bình 1 và Nhà máy điện gió Viên An.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, tính đến ngày 10/5/2023, có 31 trên tổng số 85 dự án nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp với tổng công suất chưa vận hành thương mại (COD) là 1.956,8MW đã nộp hồ sơ đàm phán mua điện với EVN. Trong đó, có 2 nhà máy đã được EVN duyệt giá tạm thời.

Cụ thể, có 15 dự án hoàn thiện hồ sơ và đang tiến hành thỏa thuận giá điện với EVN; 11 dự án chưa gửi đầy đủ hồ sơ và cần làm rõ một số vấn đề liên quan đến pháp lý của dự án; 5 dự án mới gửi hồ sơ đang được EVN rà soát.

Đáng chú ý, đã có 16 nhà đầu tư đề xuất về việc áp dụng mức giá tạm trong thời gian đàm phán. Trong đó, đã có 6 nhà máy điện đã họp và thống nhất mức giá điện tạm thời với EVN bao gồm: Nhà máy điện gió Nam Bình 1, Nhà máy điện gió Viên An, Nhà máy điện gió Hưng Hải Gia Lai, Nhà máy điện gió mặt trời Phù Mỹ 1, Nhà máy điện mặt trời Phù Mỹ 3 và Nhà máy điện gió Hanbaram.

Trước đó, vào ngày 10/5, EVN đã phê duyệt giá mua điện tạm thời cho Nhà máy điện gió Nam Bình 1 và Nhà máy điện gió Viên An.

Theo quy định của Luật Điện lực, dự án điện chỉ được đưa vào khai thác khi đã được cấp giấy phép hoạt động điện lực. Tuy nhiên, EVN cho biết theo hồ sơ nhà đầu tư gửi, mới chỉ có 13/85 nhà máy năng lượng chuyển tiếp (chiếm khoảng 15%) đã được Bộ Công Thương cấp giấy phép hoạt động điện lực. Và trong số 6 nhà máy điện đã thống nhất giá tạm thời, mới có 3 nhà máy điện điện gió Nam Bình 1, Hưng Hải Gia Lai, Habaram được cấp giấy phép.

Trong 85 dự án, nhà máy/phần nhà máy điện gió, điện mặt trời chuyển tiếp có 77 nhà máy/phần nhà máy điện giới với tổng công suất đạt 4.185,4 MW và 8 nhà máy/phần nhà máy điện mặt trời có tổng công suất đạt 506,66 MW.

Minh Quân