Khác biệt lãi suất trong và sau thời gian ưu đãi của 5 ngân hàng cho vay mua nhà 100% nhu cầu vốn

Khách hàng vay mua nhà cần quan tâm đến biên độ dao động về lãi suất vay trong thời gian ưu đãi và lãi suất sau thời gian ưu đãi.
vay mua nhà

Lãi suất cho vay mua nhà

Lãi suất cho vay mua nhà hiện được nhiều khách hàng quan tâm. Trong tháng 9/2023, một số ngân hàng đã tung nhiều gói ưu đãi giảm lãi suất khoản vay mới để kích cầu tín dụng. Trong khi đó, các khoản vay cũ cũng được điều chỉnh nhưng giảm chậm hơn so với khoản vay mới. Tuy nhiên, so với thời điểm đầu năm, lãi suất vay ngân hàng cho các khoản vay hiện hữu đã giảm từ 1-2%.

Một cuộc khảo sát cũng cho thấy, hầu hết các ngân hàng đều áp dụng 2 mức lãi suất, đó là lãi suất vay ưu đãi trong một khoảng thời gian cố định và lãi suất sau thời gian ưu đãi. Biên độ điều chỉnh lãi suất cho vay giữa ưu đãi và sau ưu đãi ở các ngân hàng phổ biến từ 2-3,8%.

Hiện tại, lãi suất ưu đãi cho vay mua nhà ở thương mại tại các ngân hàng dao động từ 7,5-11,8%/năm, hết thời gian ưu đãi, lãi suất rơi vào khoảng 10,5-15,5%/năm.

Khảo sát khoảng 20 ngân hàng cho thấy, 5 ngân hàng có tỷ lệ cho vay tối đa 100% nhu cầu vốn mua nhà, gồm: BIDV, Agribank, Sacombank, OCB và VietBank.

Xét về lãi suất, BIDV thấp nhất với 7,8%/năm, tiếp theo là Agribank 8%/năm, OCB 8,49%/năm, VietBank 8,9%/năm, và Sacombank 9,5%/năm.

Trọng số: Biên độ dao động

Mặc dù vậy, khách hàng vay mua nhà cần quan tâm đến biên độ dao động về lãi suất vay trong thời gian ưu đãi và lãi suất sau thời gian ưu đãi.

Cụ thể, lãi suất vay mua nhà của BIDV thấp nhất trong số 5 ngân hàng đáp ứng 100% vốn vay mua nhà, nhưng lại có biên độ dao động sau ưu đãi cao nhất, tới 4,5%. Có nghĩa là, nếu khách hàng vay mua nhà của BIDV với lãi suất 7,8%/năm, sau thời gian hưởng lãi suất ưu đãi (12 đến 24 tháng), lãi suất vay mua nhà có thể lên đến 12,3%/năm.

Tương tự, khách hàng vay mua nhà của Agribank với lãi suất 8%/năm, sau thời gian hưởng lãi suất ưu đãi (12 đến 24 tháng), lãi suất vay mua nhà là 11% (do biên độ dao động của Agribank thấp nhất: 3%).

Với OCB, khách hàng vay mua nhà với lãi suất 8,49%/năm, sau thời gian hưởng lãi suất ưu đãi (12 đến 24 tháng), lãi suất vay mua nhà là 12,89% (biên độ dao động của OCB: 4,4%).

Với Sacombank, khách hàng vay mua nhà với lãi suất 9,5%/năm, sau thời gian hưởng lãi suất ưu đãi (12 đến 24 tháng), lãi suất vay mua nhà là 13%/năm (biên độ dao động của Sacombank: 3,5%).

Tổng hợp lãi suất trong và sau thời gian ưu đãi, lãi suất vay mua nhà của Agribank thấp nhất với 11%. Các ngân hàng còn lại đều trên 12% đến 13%/năm, tỷ lệ chênh không đáng kể.

Song, điểm bất lợi nhất cho khách hàng vay mua nhà của Agribank là thời hạn vay quá ngắn: 5 năm. Trong khi các ngân hàng còn lại có thời hạn 30 năm (BIDV, Sacombank, OCB) hoặc 20 năm (VietBank).

Thời hạn vay quá ngắn, đồng nghĩa với áp lực tài chính nặng nề với khách hàng hàng tháng trả nợ lãi vay và vốn.

Cùng số tiền vay 1 tỷ, số trả nợ hàng tháng của khách hàng vay thời hạn 30 năm “nhẹ” hơn 6 lần so với thời hạn vay 5 năm.

Lê Bình