Khai mạc khóa đào tạo sở hữu trí tuệ thuộc lĩnh vực công thương

Sáng ngày 26/11/2020, tại Bộ Công Thương đã diễn ra khóa đào tạo sở hữu trí tuệ thuộc lĩnh vực Công Thương. Đến tham dự khóa đào tạo là hơn 50 cán bộ công chức làm công tác quản lý, thực thi nhiệm vụ về sở hữu trí tiệu của Bộ Công Thương.
tran minh
Ông Trần Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ Bộ Công Thương phát biểu khai mạc khóa tập huấn

Phát biểu khai mạc khóa đào tạo, ông Trần Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ Bộ Công Thương nhận định: Trong quá trình đánh giá thực trạng hoạt động sở hữu trí tuệ, Bộ Công Thương thấy rằng để hoạt động sở hữu trí tuệ đi vào thực chất cần phải có nguồn lực về sở hữu trí tuệ được đào tạo tốt nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động thực thi quyền sở hữu trí tuệ.

Xuất phát từ thực tế trên, đồng thời thực hiện nhiệm vụ đào tạo nâng cao nguồn lực cho hoạt động sở hữu trí tuệ ngành Công Thương theo Quyết định số 1068/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ nhằm mục đích trang bị kiến thức chuyên môn về sở hữu trí tuệ, Bộ Công Thương đã phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức khóa đào tạo về sở hữu trí tiệu thuộc lĩnh vực Công Thương.

Khóa học bao gồm chuyên đề là quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ và chuyên đề đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tiệu trong và ngoài nước. Chuyên gia giảng dạy hai chuyên đề này là ông Lê Tất Chiến đến từ Cục Sở hữu trị tuệ. Ông Chiến là một chuyên gia có hơn 30 năm làm việc trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ.

PV